Objekt rozpracování ALFA (Radio Svobodná Evropa)

Vybrané dokumenty z objektového svazku Hlavní správy rozvědky s krycím jménem ALFA, který byl veden k „ideodiverznímu centru“ Radio Svobodná Evropa.