Märc – hodnocení vzdělávacího dokumentu „Cesta k listopadu 1989“

Připravované DVD je patrně výsledkem dlouhodobého sběru materiálu, jeho pečlivé stratifikace a rozmýšlení nad možnostmi jeho pedagogického využití. Jeho členění je přehledné, výběr ukázek mnohovrstevný, předností je snadná vizuální orientace a rychlá a jednoduchá manipulace se všemi technickými prvky. Koncepce je zastřešena stručnými, ale zároveň velmi obsažnými a strukturovanými úvodními texty. Škoda jen, že autoři rezignovali na dynamičtější tematizaci událostí roku 1989. Ta by mohla vést k návrhům klíčových otázek v jednotlivých úrovních výukového DVD, ke strategii multiperspektivního přístupu k problematice. (Umožnilo by to také snazší vyrovnávání mezi současným historickým povědomím a obrazem minulosti) Pokud se o podobné autoři pokusili, zpravidla se jim to velmi dařilo – viz např. porovnání československého vývoje se situací v dalších zemích bývalého sovětského bloku. Pokud by podobné autoři dokázali v kontextu celého DVD, vytvořili by první skutečně moderní počin v oblasti českého školního dějepisu, takto k němu ukázali cestu. Za velkou přednost považuji doprovodný materiál zpravidla obsahující anotaci,charakteristiku společenské situace a metodické podněty. Zejména ty jsou psány svěže, vtipně, kreativně. A co je jejich největší předností – jsou na jedné straně snadno aplikovatelné do běžné výuky a zároveň velmi inspirativní. Mohou učitele vést k vlastním adaptacím nabízeného materiálu.

J.Märc – FF UJEP Ústí nad Labem, Gymnázium, Mostecká 3000, Chomutov