Balík – hodnocení vzdělávacího dokumentu „Cesta k listopadu 1989“

Předložené DVD je zajímavým a originálním počinem. Přináší spoustu podnětů k výuce dějepisu ve vztahu k normalizační společnosti a samotným událostem 17. listopadu. Vzhledem k charakteru doby a nedostatečnosti uměleckého zpracování doby převládá práce s dokumentárními materiály, a to dvojí povahy: normalizační provenience a z doby listopadových událostí. S těmito materiály se pozorně pracuje, nepodléhá se duchu pramenů a udržuje se od nich kritický odstup. DVD má promyšlenou strukturu rozdělenou do sedmi hlavních bloků sledujících logický sled událostí. Vzhledem k obsahu DVD doporučuji změnit název – DVD se nezabývá pouze cestou k Listopadu, ale i samotným Listopadem. Takže třeba „1989: Listopad a cesta k němu“, či samozřejmě nějaký jiný. Konkrétní připomínky (obsahové a terminologické) jsou formulovány v jednotlivých přiložených metodických listech. DVD jednoznačně doporučuji k publikování. V Brně, 19. března 2010

doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.