Paměť a dějiny 2/2019

V aktuálním čísle najdete mimo jiné rozsáhlý článek Adama Hradilka s názvem Neskutečný příběh Věry Sosnarové. Tato žena dlouhé roky veřejně vystupuje jako oběť téměř dvacetiletého věznění a krutého zacházení v táborech sovětského Gulagu. Adam Hradilek na základě archivního výzkumu dokládá, že skutečnost poválečného pobytu paní Sosnarové na území Sovětského svazu se velmi podstatně liší od vyprávění jí samotné i mediální interpretace jejího osudu. V čísle Vám dále předkládáme studie o emigracích Čechoslováků na Západ přes Jugoslávii, životní příběh česko-britského herce Herberta Loma a mnoho dalšího.

Editorial

Studie a články

 • Ondřej Vojtěchovský, Jan Pelikán: Z dovolené do emigrace. Jugoslávie jako tranzitní země pro československé emigranty v období normalizace
 • Igor Tchoukarine: Českoslovenští turisté v Jugoslávii: od Stalinovy smrti po Pražské jaro
 • Adam Hradilek: Neskutečný příběh Věry Sosnarové
 • Jan Šindelář: Pražský pomník Klementa Gottwalda
 • Kamil Činátl, Jakub Jareš: Co je public history? Budeme učit, proč a jak zpřítomňovat minulost. Rozhovor s Hanou Havlůjovou

Rozhovor

 • Stanislav Kokoška, Jaroslav Pažout, Kateřina Portmann: Téma, které se stále vrací. Rozhovor s profesorem Robertem Kvačkem (nejen) o jeho výzkumu souvislostí mnichovské dohody a jejího dopadu

Příběh 20. století

 • Zdeněk Bauer: Zmařené cesty šéfinspektora Dreyfuse. Česko-britský herec Herbert Lom v hledáčku „lovců rudých“ i československých zpravodajských služeb

Proti totalitě

 • Prokop Tomek: Bruno Sklenovský: dluh, který je třeba splatit

Třetí odboj

 • Daniel Běloušek: „Vlčí údolí“ na Krnovsku. Letáková akce tří mladých žen v letech 1951 až 1952

Pro totalitu

 • Aleš Zapletal: Předseda ONV Olomouc mezi reformním procesem a tzv. normalizací

Dokumenty

 • Martin Groman: Zápisky poslance. František Kriegel jako poslanec Národního shromáždění (1964–1969)

Objektivem

 • Petr Dvořáček: Národní shromáždění za okupace v srpnu 1968 ve fotografiích

Galerie

 • Pavla Plachá: Plakáty odporu. Sbírka plakátů shromážděných západoněmeckými studeny v srpnu 1968 v Praze

Zprávy

Recenze

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XIII, 2019/02 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Adam Šůra | Redakce: Ondřej Šanca, Patrik Virkner | Obrazový redaktor: Jakub Bachtík | Sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Na Struze 3, 110 00 Praha 1 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Dita Homolová, Michal Hroza, Jakub Jareš, Juraj Kalina, Pavla Plachá, Vojtěch Ripka, Jerguš Sivoš, Matěj Spurný, Adam Šůra, Martin Tichý, Prokop Tomek, Patrik Virkner | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Národního muzea, archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Herbert Lom jako šéfinspektor Charles LaRousse Dreyfus ve filmu Kletba Růžového pantera (režie Blake Edwards, 1983). Autor: Paramount Pictures Company, zdroj AF archive / Alamy Stock Photo |
Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas. Doporučená cena časopisu je 75 Kč.