Nasazení německých policejních složek při rozbití Československa 1938-1939

Pozvánka na seminářNasazení německých policejních složek při rozbití Československa 1938–1939 (Praha, ÚSTR, 18.02.2016)

  • Termín: 18. 2. 2016 od 17 hodin
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3
  • Přednášející: Mgr. Jan Vajskebr

Na podzim 1938 a na jaře 1939 došlo ze strany nacistického Německa k likvidaci samostatného Československa. Akt okupace českého území prováděla německá armáda (Wehrmacht), ale už od samého počátku ji doprovázely početné policejní složky. Represivní aparát v německé Říši si v průběhu třicátých let podřídil říšský vůdce SS a náčelník německé policie Heinrich Himmler. Jeho první pilíř představovala bezpečnostní policie (Sicherheitspolizei / Sipo), kterou tvořila tajná státní policie (Geheime Staatspolizei / Gestapo) a kriminální policie (Kriminalpolizei / Kripo), a bezpečnostní služba říšského vůdce SS (Sicherheitsdienst / SD). Druhým se stala pořádková policie, která se skládala z ochranné policie (Schutzpolizei / Schupo) a četnictva (Gendarmerie). Za třetí pilíř je možné označit jednotky SS-Totenkopfverbände (SS-TV), které sloužily pro diverzní účely, příp. jako záloha. K zahraničnímu nasazení zformovaly policejní složky speciální útvary. V případě Sipo / SD to byly operační skupiny a oddíly (Einsatzgruppen, – kommandos), Orpo operovalo ve formě praporů, pluků, event. brigád a SS-TV stavělo útvary přibližně na úrovni oslabeného pluku. V československém pohraničí a následně vnitrozemí zabezpečovaly celou řadů úkolů. Primární bylo zatýkání skutečných i potenciálních politických odpůrců nacistického režimu, vč. německých emigrantů a jejich deportace do věznic a koncentračních táborů, dále zpravodajská činnost, kontrola české policie a četnictva, odzbrojování civilního obyvatelstva, ostraha důležitých objektů a nacistických představitelů, propagandistické akce, pouliční uzavírky, dopravní záležitosti atd. Do budoucna bylo klíčové vytvořit stabilní struktury potlačovacího aparátu na území Říšské župy Sudety a Protektorátu Čechy a Morava, který s jistými obměnami sloužil až do konce druhé světové války. Za neméně podstatné lze považovat nabytí zkušeností pro zahraniční operace policejních sil, které se nadále měly uskutečňovat coby součást gigantického válečného konfliktu.

Videozáznam