Sedm let v Gulagu

Prezentace knihy Sedm let v Gulagu

Prezentace knihy Františka Poláka: Sedm let v Gulagu. Vzpomínky pražského advokáta na sovětské pracovní tábory (eds: Adam Hradilek, Zdeněk Vališ), ÚSTR, 2015. JUDr. František Polák (1889–1970) byl legionářem v Rusku a ve 20. letech advokátem dělníků a komunistických aktivistů. V roce 1930 vystoupil z KSČ na protest proti ovládnutí strany radikálním křídlem Klementa Gottwalda. Jako uprchlík před nacismem se stal členem čs. zahraniční armády na východě, následně byl však zrazen jejími vedoucími činiteli a vydán sovětské tajné policii NKVD. V letech 1939–1947 byl vězněn v Gulagu. Po propuštění a návratu do Československa v březnu 1948 uprchl na Západ s cílem informovat svět a rodnou zemi o sovětské realitě, které sám dlouhá léta odmítal uvěřit. Přestože sepsal vzpomínky na Gulag již koncem 50. let v exilu, nedostalo se jim v jeho rodné zemi v následujících padesáti letech zasloužené pozornosti. Předkládaná publikace má za cíl tento deficit napravit a přiblížit české veřejnosti osobnost Františka Poláka i jeho dílo. Publikaci a životní osudy F. Poláka přiblíží Adam Hradilek. … mé více než sedmileté žalářování v sovětských táborech nucené práce mělo i tu dobrou stránku, že jsem se mohl osobně seznámit s celým sovětským otrokářským systémem, abych jako jediný z Čechů mohl odhalit a po pravdě vylíčit nejen svému národu, ale široké mezinárodní veřejnosti stav otrokářských institucí bolševického Ruska, jeho systému a smrtelného nebezpečí pro každý národ, tak, jak se to stalo s Československem, jež se dalo ohloupiti bolševickými hesly a propagandou … (František Polák) Večer se konal ve spolupráci Knihovny Václava Havla a Ústavu pro studium totalitních režimů.

  • Termín: 13. května 2015 od 19 hodin
  • Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1
  • Moderátor: Adam Hradilek

Fotogalerie

Videozáznam