Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové války

Pozvánka na přednášku Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové války (Praha, ÚSTR, 12.03.2015 od 17 hodin)

  • Termín: 12. 3. 2015 od 17 hodin
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3
  • Přednášející: PhDr. Stanislav Kokoška, Ph.D.

Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva za druhé světové války představovalo důležitou součást ekonomické exploatace českých zemí. Podle protektorátní statistiky bylo do dubna 1944 posláno celkem 401 763 českých dělníků do Německa. Další tisíce mladých mužů byly nasazeny v útvarech Luftschutzu, Technische Nothilfe a Organization Todt, které plnily různé pracovní úkoly nejenom v Říši, ale i v dalších zemích okupované Evropy. Specifickou formu nuceného nasazení pak v závěru války představovaly zákopové práce, jichž se nedobrovolně účastnilo 50 tisíc příslušníků zemědělské mládeže a středoškolských studentů.

Videozáznam