Dějiny v zrcadle jazyka. Jazykové korpusy – výzkumný nástroj nejen pro jazykovědce

Pozvánka na seminář Dějiny v zrcadle jazyka (Praha, FFUK, 24.02.2015 od 17.30)

  • Termín: 24. února 2015 od 17.30 hod
  • Místo konání: Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2 – Praha 1, místnost č. 1, přízemí (mapy.cz)
  • Přednášející: Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
  • Pořadatelé: Ústav pro studium totalitních režimů, Ústav českého národního korpusu FF UK a Ústav českých dějin FF UK

Jazyk jako svého druhu zrcadlo doby a společnosti je s pomocí korpusů možné zkoumat prostřednictvím analýzy diskurzu pro sociologické, politologické i historické účely. Přednáška Václava Cvrčka (Ústav českého národního korpusu FF UK) se zaměří na představení základních principů výstavby korpusů (tak jak byly uplatněny zejména v projektu Českého národního korpusu) a metodologie jejich využívání. Pozornost bude věnována zejména možnostem využití korpusů pro (re)konstrukci historického povědomí na základě studia dobových textů a jejich srovnání se současnými referenčními korpusy.

Videozáznam