Politik dobré vůle. Život a dílo Msgre. Jana Šrámka

Pozvánka na besedu nad knihou o Janu Šrámkovi (Praha, ÚSTR, 13.03.2014 od 17 hodin)

  • Termín: 13. Března 2014, 17 hodin (velká zasedací místnosti v 1. patře)
  • Místo konání: ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3 – Žižkov
  • Hosté: prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc., doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. (všichni z Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého)
  • Moderátor: PhDr. Rudolf Vévoda
  • Anotace publikace Politik dobré vůle. Život a dílo Msgre. Jana Šrámka

Záznam