Křesťansko-demokratická strana (KDS) v Československu v 50. a 60. letech 20. století

Seminář o Křesťansko-demokratické straně v 50. a 60. letech 20. století (Praha, ÚSTR, 19.06.2014)

Seminář bude věnovaný tzv. Křesťansko-demokratické straně (KDS) v Československu v 50. a 60. letech minulého století. Účastníci semináře se zaměří na vznik a ideové základy KDS, její charakter, samotnou podstatu její existence a také na roli, kterou v tomto případě sehrála StB. V druhé části zazní příspěvky zabývající se postihem a rehabilitací vybraných procesních skupin v Praze a ve východních a jihozápadních Čechách.

  • Termín: 19. června 2014, 17 hodin
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3
  • Hosté: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. (ÚSTR), Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D. (ÚSD AV ČR, v.v.i.), Mgr. Jan Tilsch (Pedagogická fakulta UK)
  • Moderátor: PhDr. Michal Pehr, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.)

Záznam