Svorně před volbami – svorně po volbách? Parlamentní volby roku 1946

Pozvánka na seminář Svorně před volbami – svorně po volbách? Parlamentní volby roku 1946 (10.10.2013, ÚSTR)

  • Termín: 10.10.2013
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 (velká zasedací místnost)
  • Hosté: PhDr. Michal Pehr, Ph.D., Mgr. Ondřej Král
  • Moderátor: Mgr. Jan Machala

Parlamentní volby 26. května 1946, jejich přípravy, průběh i výsledky se těší trvalému zájmu. Někteří je považují za zásadní mezník ve vývoji poválečného Československa, jiní za jeden z viditelnějších symptomů nezvratného vývoje. Některými autory jsou tyto volby charakterizovány jako po dlouhé době první a na dlouhou dobu poslední demokratické volby v Československu. Z druhé strany se však o tom, že volby byly svobodné, demokratické a nevybočily z praktik poválečné Evropy, vážně pochybuje a objevují se dokonce kritické hlasy, podle nichž byl průběh nebo výsledek voleb zmanipulován. Cílem semináře bylo zhodnotit volby roku 1946 z hlediska historického, politologického i geografického.

Videozáznam