Sny o tátovi, aneb hrdelní proces s českou technickou inteligencí

Pozvánka na seminář Sny o tátovi, aneb hrdelní proces s českou technickou inteligencí (Praha, ÚSTR, 04.04.2013)

  • Termín: 04.04.2013
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 (velká zasedací místnost)
  • Moderátor: Markéta Doležalová
  • Hosté: Josef Císařovský, Lucie Plocková a Alfréd Plocek ml.

Seminář prostřednictvím filmového zpracování nepříliš známého případu přiblížil veřejnosti projekt Popravení z politických důvodů. Hlavní protagonista dokumentu České televize z roku 2010 Sny o tátovi (režie a scénář Josef Císařovský) odborník na spojovací techniku Ing. Alfréd Plocek byl společně s dalšími šesti techniky a vedoucími úředníky ministerstev a podniků podílejících se na telefonizaci poválečného Československa ve dnech 30. května – 1. června 1951 odsouzen na základě vykonstruovaného procesu za velezradu, sabotáž a proamerickou špionáž k trestu smrti (celkem tři tresty smrti, ostatní čtyři odsouzeni k odnětí svobody v rozmezí 23–18 let). Cílem procesu připraveného pod dohledem sovětských poradců bylo zastrašit technickou inteligenci a prvorepublikové úřednictvo, zastřít ekonomické potíže údajnými sabotážemi a přispět k potlačení zájmu o západní techniku a vědu. Alfréd Plocek a jeho dva spolupracovníci byli popraveni v Praze na Pankráci 10. listopadu 1951. Po promítnutí filmu Sny o tátovi následovala beseda s režisérem Josefem Císařovským, produkční filmu Lucií Plockovou (vnučkou Alfréda Plocka st.), a Alfrédem Plockem ml., synem popraveného.

Videozáznam