Hladomor: stalinská kolektivizace a sovětská tragédie 1929-1933

Pozvánka na seminář Hladomor: stalinská kolektivizace a sovětská tragédie 1929–1933 (Praha, ÚSTR, 07.03.2013)

  • Termín: 07.03.2013
  • Místo konání: ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3 – Žižkov
  • Přednášející: Mgr. David Svoboda, MA, Ph.D.
  • Hosté: Doc. PhDr. Václav Veber, CSc. (Univerzita Pardubice), PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. (FSV UK)

Seminář pojednával o jedné z největších humanitárních katastrof moderních dějin, zapříčiněné Stalinovou tzv. druhou revolucí. Rozhodnutí zahájit na konci 20. let minulého století prudkou industrializaci sovětského impéria na účet zemědělského sektoru bylo pomyslným startovním výstřelem zahajujícím vládu stalinismu jako organizovaného teroru. Rolnictvo bylo také první a nejmasovější složkou sovětské populace, proti níž vedla Stalinova garnitura úder. Jeho podřízení sovětské moci prostřednictvím násilné kolektivizace vyvolalo na mnoha místech stav podobný občanské válce a vzápětí mělo za následek rozsáhlý hladomor, jenž různou měrou formuje historickou paměť postižených společenstev. Václav Veber popsal a zhodnotil tuto Stalinovu politiku v historickém kontextu, David Svoboda ji představil na příkladu Ukrajiny a zamyslel se nad jejím genocidním charakterem a Slavomír Horák připomenul doposud opomíjenou kapitolu Kazachstánu a Střední Asie.