Československo 1945-1948 z pohledu zahraniční historiografie

Pozvánka na přednášku Benjamina Frommera: Československo 1945-1948 z pohledu zahraniční historiografie (Praha, ÚSTR, 28.03.2013)

Ústav pro studium totalitních režimů zve na přednášku Československo 1945–1948 z pohledu zahraniční historiografie, kterou prosloví doc. Benjamin Frommer z Northwestern University (USA) ve čtvrtek 28. března 2013 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti Ústavu pro studium totalitních režimů. Přednáška proběhne v češtině.

  • Termín: 28.03.2013
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 (velká zasedací místnost)
  • Přednášející: doc. Benjamin Frommer (Northwestern University)
  • Host: Mgr. Jan Machala
  • Moderátor: Mgr. Dita Jelínková

Po mnoho let historikové mimo Československo pohlíželi na tzv. Třetí republiku (1945–1948) jako na „demokratické intermezzo“ mezi nacistickou a komunistickou diktaturou. V posledních desetiletích tento pozitivní pohled, propagovaný nejprve a ponejvíc emigranty z Prahy a Bratislavy, byl nahrazen mnohem kritičtějším pohledem na stát, který Eduard Beneš a jeho exiloví kolegové obnovili. Zahraniční autoři zdůrazňovali zejména revoluční, anti-demokratickou podstatu Košického vládního programu. Někteří tvrdili, že kostky byly vrženy již dlouho před únorem 1948: komunistický puč byl prostě nevyhnutelným důsledkem domácího a zahraničního kurzu nastoleného v roce 1945. Jiní prohlašovali, že násilné vystěhování sudetských Němců ze země představovalo tak nehorázné porušení lidských práv, že bylo umíráčkem demokracie. Prakticky totéž se tvrdilo také o retribučních procesech s kolaboranty a válečnými zločinci. Cílem přednášky bude přezkoumat tato tvrzení a zvážit dopad Košického vládního programu, odsunu a poválečné retribuce na vývoj a zánik Třetí republiky.

Videozáznam