„Vypořádali jsme se s Horákovou, Peclem a společníky…“ Obraz nepřítele – ideologického diverzanta

Pozvánka na filmový seminář Obraz nepřítele - ideologického diverzanta (Praha, ÚSTR, 06.12.2012)

  • Termín: 6. 12. 2012
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3
  • Moderátor: Petr Kopal
  • Diskuze: Filip Pospíšil a Petr Blažek

Seminář byl zaměřen na (nejen) komunistickou negativní propagandu. Označení nepřítele (základní postup každé negativní propagandy) se odehrávalo také prostřednictvím „nejdůležitějšího umění“ – filmu. Jako příklad posloužil Čs. filmový týdeník z července 1950 (vedoucí paralelu mezi popravenými „třídními nepřáteli“ a „žravými larvami“ mandelinky bramborové, jinak „nejnovějšího prostředku amerického barbarství“). Promítnut byl také instruktážní dokument ministerstva vnitra z roku 1985, jenž příslušníkům Veřejné bezpečnosti s chladnou věcností a názorností (tedy pro změnu bez expresivních metafor) ukazoval, jak rozpoznat ideologického diverzanta a jak proti němu postupovat.