Totalitní ambice a institucionální překážky: Je teorie totalitarismu ještě „použitelná“?

Pozvánka na přednášku Totalitní ambice a institucionální překážky: Je teorie totalitarismu ještě „použitelná“? (ÚSTR, 31.05.2012)

  • Termín: 31. května 2012
  • Místo: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3
  • Přednáška proběhne v českém jazyce

Vládní či akademičtí odborníci selhali nejen při předvídání pádu režimů sovětského typu, ale již dříve při předvídání či vysvětlování liberalizačních tendencí těchto režimů. Profesor Fred Eidlin (FSV UK; University of Tartu) ve své přednášce ukáže, v čem spočívají hlavní úskalí totalitaristického pojetí. V dosavadním pojímání totalitární teorie dochází k míšení různých významů. Totalitarismus bývá zároveň normativní teorií, ideologií v praxi a popisným nástrojem reality. Reálné podmínky režimů sovětského typu se navíc často ukazují jako vzdálené teorii totalitarismu. Pokud by se rozličné a nekombinovatelné významy teorie totalitarismu od sebe oddělily a v potaz by se vzaly institucionální překážky, mohla by teorie totalitarismu zůstat užitečným nástrojem výzkumu.