Pouť Václava Talicha údolím ponížení. Úvaha o umělci a společnosti

Pozvánka na seminář Pouť Václava Talicha údolím ponížení. Úvaha o umělci a společnosti (ÚSTR, 21.06.2012) Václav Talich náležel k nejvýraznějším uměleckým talentům české hudby 20. století. Jeho obrovské pracovní nasazení, směřující do velké míry také do zahraničí, jej v meziválečném období vzdalovalo domácí politice. Poprvé do jeho života zasáhla „velká“ politika v roce 1935, kdy tehdejší předseda vlády Jan Malypetr prosadil jeho jmenování správcem opery Národního divadla proti kandidatuře Otakara Jeremiáše, jehož prosazovali stoupenci Zdeňka Nejedlého. Do řady nepříjemných situací se Václav Talich dostal v letech okupace, kdy představitelé moci od něho žádali veřejné projevy loajality. V té době jej v londýnském rozhlase kritizoval i Jan Masaryk. V květnu 1945 byl Talich zatčen a po propuštění vystaven ústrkům, jež jsou obvykle spojovány s osobou ministra Zdeňka Nejedlého. Příběh Václava Talicha nelze jednoduše popsat jako příběh oběti a jeho tyranů. Navozuje tázání po úloze a odpovědnosti umělce ve společnosti. Jaký byl tedy život Václava Talicha a jeho 20. století? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět hosté semináře.
  • Termín: 21. června 2012
  • Místo: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3
  • Hosté: diskutovat muzikolog a hudební publicista Petr Kadlec (Český rozhlas), historik Jiří Křesťan (Národní archiv) a bývalý člen České filharmonie Jaroslav Motlík (HAMU)
  • Moderátor: Martin Tichý.

Video záznam