Zprávy ze zahraničních služebních cest (2017)

17.–19. prosince 2017, Ukrajina
Kontrola digitalizace v archivu SBU Lvov.


12.–13. prosince 2017, Slovensko
Badatelská návštěva v Archivu Ústavu pamäti národa a Štátnom archivu v Bratislave.


11.–12. prosince 2017, Slovensko
Účast na konferenci Aktuálné Výzvy Vyučovania Dejepisu a Náuky o Spoločnosti.


8.–11. prosince 2017, Srbsko
Účast na evaluačním workshopu k projektu 20. století ve vzpomínkách příslušníků české menšiny v Srbsku v Bělehradě.


4.–6. prosince 2017, Slovensko
Studium ve Slovenském národním archivu a Archivu Ústavu pamäti národa v Bratislavě.


30. listopadu–2. prosince 2017, Německo
Zaznamenání rozhovoru s pamětníkem v Ulmu.


28. listopadu–1. prosince 2017, Polsko
Účast na mezinárodní konferenci Dějiny – paměť – vědomí a jednání o spolupráci s IPN ve Vratislavi.


28. listopadu–30. listopadu 2017, Maďarsko
Prezentace výsledků výzkumu o efektivnosti školních programů k prevenci xenofobie na zasedání expertní skupiny Evropské komise RAN v Budapešti.


27. listopadu–1. prosince 2017, Německo
Studium archivních materiálů v Institutu pro soudobé dějiny v Mnichově.


27. listopadu–29. listopadu 2017, Polsko
Účast na konferenci k projektu Putování po pohraničních stopách československých a polských disidentů ve Vratislavi.


26.–27. listopadu 2017, Slovensko
Předání Ceny ÚSTR za svobodu, demokracii a lidská práva panu Tiboru Kováčovi v Košicích.


24. listopadu–30. listopadu 2017, Izrael
Natáčení rozhovorů s bývalými čs. občany žijícími v Izraeli na téma holocaust a emigrace.


22.–25. listopadu 2017, Ukrajina
Kontrola digitalizace v archivu SBU Lvov.


19.–27. listopadu 2017, Velká Británie
Studium odborné literatury v British Library v Londýně.


13.–18. listopadu 2017, Německo
Studium archivních materiálů v Bundesarchivu Berlin-Lichterfelde.


12.–17. listopadu 2017, Německo
Studium odborné literatury v Bayerische Staatsbibliothek v Mnichově.


6.–9. listopadu 2017, Slovensko 
Vystoupení na konferenci a koordinace jednoho z panelů konference Tu stojím – inak nemožem k 500. výročí reformace v Bratislavě.


5.–13. listopadu 2017, USA
Vystoupení na mezinárodní konferenci 49th Annual ASEEES Convention v Chicagu, studium literatury v Harold Washington Library .


19.–24. října 2017, Maďarsko
Vystoupení na mezinárodní konferenci Together for the Future of Europe – Anti-communist Fights for Freedom, 1956 v Budapešti, účast na ceremoniálu k připomenutí 61. výročí Maďarské revoluce.


15.–26. října 2017, Srbsko
Výzkum v bělehradském Archivu Jugoslávie a Archivu Ministerstva zahraničních věcí Republiky Srbsko.


15.–23. října 2017, Německo
Výzkum v berlínském Bundesarchivu, studium literatury v berlínské Státní knihovně.


12.–14. října 2017, Maďarsko
Vystoupení na mezinárodní konferenci MGV Germanistenkongres v Budapešti.


10.–11. října 2017, Německo
Vystoupení na konferenci Geschichtspolitik und neuer Nationalismus im gegenwärtigen Europa.


2.–6. října 2017, Ukrajina
Zahájení digitalizace v archivu SBU ve Lvově.


1.–7. října 2017, Rakousko
Studium ve Schwarzenberském archivu v Murau.


2. října 2017, Německo
Konzultace projektu v Památníku Münchner Platz v Dráždanech.


28.–29. září 2017, Polsko
Účast na diskusním panelu Jak se zrodila demokracie v Československu? Setkání ke 40. výročí vzniku Charty 77.


27.–30. září 2017, Polsko
Vystoupení na mezinárodní konferenci Cycles of Comemmoration. Forced Labor in Europe during Word War II. International Forum ve Vratislavi.


25.–27. září 2017, Maďarsko
Aktivní účast na mezinárodním workshopu na téma Státní církevní politika a reakce církví na ni ve východoevropských státech před pádem tzv. železné opony.


24. září – 2. října 2017, Polsko
Výzkum ve varšavském archivu, studium literatury ve varšavské Státní knihovně.


22.–24. září 2017, Německo
Pracovní setkání zástupců institucí zabývajících se historickou pamětí na území Evropy a Ruska Working Group – Historical Memory and Education.


11.–14. září 2017, Slovensko
Studium ve Slovenském národním archivu a archivu Ústavu pamäti národa v Bratislavě.


4.–8. září 2017, Polsko
Účast na na workshopu Victims of the Holocaust and Nazi Crimes: New Resources for Polish and East European Scholars ve Varšavě.


28.–30. srpna 2017, Slovensko
Účast na oslavách 73. výročí vypuknutí Slovenského národního povstání v Banské Bystrici.


28. srpna 2017, Slovensko
Účast na zasedání přípravného výboru konference Odvaha k odpovědnosti. Jak sdělit nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století.


23. srpna – 4. září 2017, Velká Británie
Studijní pobyt v British Library v Londýně.


1. srpna 2017, Slovensko
Získání archiválií pro zpracování hesel v projektu Dokumentace popravených z politických důvodů.


21.–27. července 2017, Německo
Studium odborné literatury a konzultace s pracovníky a pracovnicemi Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien v Mnichově.


20.–25. července 2017, Itálie
Instalace a zahájení výstavy Dittatura versus speranza, účast na mezinárodní konferenci Il nuovi martiri del XX secolo v Noicattaro.


6. – 7. července 2017, Rakousko
Instalace a zahájení výstavy Noch sind wir im Krieg ve Windhaagu, jednání s partnery o další spolupráci.


4. července, Slovensko
Instalace výstavy Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77 na festivalu Pohoda v Trenčíně.


28. června – 1. července 2017, Velká Británie
Vystoupení na konferenci Dark Tourism Sites Related to the Holocaust, the Nazi Past and World War II: Visitation and Practice Conference na Glasgow Caledonian University.


26.–28. června 2017, Německo
Odborná přednáška, studium literatury a konzultace na Universität Bremen.


20.–21. června 2017, Rakousko
Účast na zasedání Stálé konference rakouských a českých historiků ve Vídni.


18.–23. června 2017, Německo
Bádání v Bundesarchiv – Militärarchiv Freiburg.


6.–9. června 2017, Finsko
Účast na konferenci Meaning, Thinking and Learning in History na University of Jyväskylä,  prezentace vzdělávacího webu Socialism Realised a aplikace Historylab.cz.


6.–8. června 2017, Belgie
Účast na konferenci Violence in 20th-century European History: Commemorating, Documenting, Educating v Bruselu a jednání s představiteli European Network Remembrance and Solidarity.


5.–9. června 2017, Itálie
Vystoupení na 4. výroční konferenci International Federation for Public History v Ravenně.


3.–9. června 2017, Estonsko, Lotyšsko
Vystoupení na konferenci Second Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies. The Russian Revolution and Its Legacies: Taking Stock a Century Later v Tartu, návštěva muzeí v Rize.


31. května – 12. června 2017, Velká Británie
Bádání v The National Archives v Londýně.


31. května – 4. června 2017, Rakousko
Archivní bádání v rámci projektu Opus Bonum ve Vídni .


29. května – 2. června 2017, Německo
Bádání v Bundesarchivu Berlin – Lichterfelde.


22. května 2017, Německo
Konzultace projektu v Památníku Münchner Platz v Dráždanech .


19. května 2017, Německo
Účast na zasedání kuratoria Collegia Carolina v Mnichově.


14. – 17. května 2017, Srbsko
Účast na odborné konferenci pro knihovníky v Bělehradě, navázání spolupráce se Srbskou národní knihovnou v oblasti výměny publikací.


8. – 13. května 2017, Německo
Studium archiválií v Bundesarchivu-Lichterfelde v Berlíně.


5. – 6. května 2017, Slovensko
Vystoupení na didaktické konferenci pro učitele dějepisu Obetovali najvzácnejšie v Bratislavě.


4. – 5. května 2017, Belgie
Účast na otevření Domu evropské historie (v Bruselu), jehož zřizovatelem je Evropský parlament.


2. – 6. května 2017, USA
Vystoupení na konferenci Teaching History in 21st Century na UC Berkeley, výzkum v Hoover Institution Archive na Stanford University.


29. dubna – 8. května 2017, USA
Studium v New York Public Library, vystoupení na výročním kongresu Association for the Study of Nationalities na Columbia University.


26.–27. dubna 2017, Slovensko
Účast na prezentaci výsledků výzkumného projektu Slováci v zajateckých táborech NKVD v letech 1939 – 1956 v Banské Bystrici.


25.–28. dubna 2017, Slovensko
Vystoupení na mezinárodní konferenci Slovensko a Európa v roku 1947 v Banské Bystrici.


10.–13. dubna 2017, Slovensko
Účast na semináři o sebeupálení Michala Levčíka roku 1969 v Košicích a dokumentační výzkum.


9.–11. dubna 2017, Ukrajina
Výzkum a jednání o spolupráci v archivu SBU Lvov.


6.–7. dubna 2017, Německo
Účast na zasedání vědecké rady nadace Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung v Berlíně.


3.–6. dubna 2017, Srbsko
Workshop k zaškolení sběračů v projektu 20. století ve vzpomínkách příslušníků české menšiny v Srbsku.


2.–7. dubna 2017, Španělsko
Účast na konferenci Euroclio Intersections: how can history education change today? v San Sebastian – Donostia, prezentace prototypu aplikace HistoryLab.cz.


1.–6. dubna 2017, USA
Prezentace projektu Paměť národa na konferenci Memory, Conflict and Reconciliation v Miami, příprava dokumentačního projektu Paměť kubánského národa – nástroj k transformaci kubánské společnosti ke skutečné svobodě.


23.–24. března 2017, Německo
Studium muzeí v Mnichově.


22.–24. března 2017, Estonsko
Uvedení výstavy Židé v Gulagu v Muzeu okupací v Tallinnu.


22.–23. března 2017, Rakousko
Účast v diskuzi na téma výstavy Ve znamení tří deklarací. Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu ve Vídni.


21.–22. března 2017, Polsko
Bádání v archivu v Těšíně v rámci projektu Nucená práce.


15.–18. března 2017, Rakousko
Vystoupení na konferenci Violent Resistance: From the Baltics to Central and South Eastern Europe 1945 – 1956.


12.–16. března 2017, Polsko
Účast na konferenci Museums and Their Publics at Sites of Conflicted History ve Varšavě, studium polských muzeí.


11.–31. března 2017, Ukrajina, Polsko
Přednášky a archivní rešerše ve Lvově a Varšavě.


6.–7. března 2017, Německo
Účast na diskuzi NS-Zwangsarbeit in der Erinnerung in Böhmen und Bayern v Českém centru v Mnichově.


1.–3. března 2017, Německo
Účast na konferenci Authentizität als Kapital historischer Orte v Dachau.


25. února – 11. března 2017, Velká Británie
Studijní pobyt v British Library v Londýně.


15.–17. února 2017, Rakousko
Studium archiválií v Österreichisches Staatsarchiv a Wiener Stadt- und Landesarchiv ve Vídni.


15.–16. února 2017, Polsko
Prezentace portálu Gulag Online v centru Pamięć i przyszłość ve Vratislavi.


10.–12. února 2017, Slovensko
Vystoupení při projekci několika dílů seriálu Fenomén Underground, poskytnutí rozhovoru k problematice slovenského undergroundu badatelům ÚPN.


6.–9. února 2017, Lotyšsko
Prezentace a zahájení výstavy Židé v gulagu, výzkum v Národním archivu Lotyšska


6. února 2017, Německo
Odborná konzultace a příprava mezinárodního workshopu Databáze a dokumentace popravených Čechoslováků – obětí nacistického justičního aparátu


27.–29. ledna 2017, Polsko
Vystoupení na mezinárodním sympoziu Forum Europa-Ukraina.


21. – 29. ledna 2017, Japonsko
Přednáška o Chartě 77 v Tokiu, navázání spolupráce s japonskými bohemisty.


19.–21. ledna 2017, Velká Británie
Účast na konferenci v Leedsu v rámci projektu Proměny vězeňství v českých zemích 1965-1992


17. – 18. ledna 2017, Slovensko
Setkání s historiky z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici a studium archiválií pro projekt Čechoslováci v gulagu


17. ledna 2017, Slovensko
Předání Ceny ÚSTR Martinu Jancovi v Bratislavě


11.–14. ledna 2017, Německo
Účast na zahajovacím semináři projektu Research in Action – Fighting Antigypsyism and Antisemitism in Czech Republic


11.–13. ledna 2017, Německo
Účast na zahajovacím semináři projektu Research in Action – Fighting Antigypsyism and Antisemitism in Czech Republic


6. ledna 2017, Velká Británie 
Bádání v National Archives v Londýně v rámci projektu Nucená práce