Základní odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Právo zakládat na ochranu svých zájmů odborové organizace a sdružovat se v nich, je podle Všeobecné deklarace lidských práv jedním ze základních práv. Sociální dialog je významnou a neodmyslitelnou součástí fungování vzájemných vztahů zaměstnavatele a zaměstnanců/zaměstnankyň. Zahrnuje informování, projednávání, vyjednávání a společné akce prováděné v partnerském přístupu zástupci zaměstnavatelů a odborových organizací.

Usiluje o konstruktivní sociální dialog se zaměstnavatelem. Jednou z našich priorit je slaďování osobního a pracovního života zaměstnanců a zaměstnankyň.

Odbory jsou ze zákona oprávněny k zastupování zaměstnanců a zaměstnankyň při prosazování jejich potřeb, zájmů a především k zastupování v pracovněprávních vztazích. Poskytují bezplatné právní poradenství i právní zastupování při pracovněprávních sporech. Členství v odborech je vůči zaměstnavateli anonymní. Členové a členky odvádějí odborové organizaci měsíční příspěvek ve výši 1 % ze svého čistého platu.

Neostýchejte se na nás obrátit!

Co nabízíme našim členům:

  • odborovou právní poradnu
  • konzultaci s právníky odborového svazu
  • vyjednávání při sporech se zaměstnavatelem
  • prosazování požadavků zaměstnanců

Co jsme prosadili při kolektivním vyjednávání:

  • kolektivní smlouvu
  • vyšší ochranu práv zaměstnanců
  • zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců

Kontakty na funkcionáře OS SOO

http://statorg.cmkos.cz/menu/kontakty.php

Stanovy OS SOO, podle kterých postupuje i ZO

http://statorg.cmkos.cz/dokumenty/Stanovy%20OS%20SOO.pdf

Pojištění odpovědnosti za škody (pojistka na blbost)

https://ossoo.dekpol.cz/

Řád právní pomoci odborářům

http://statorg.cmkos.cz/dokumenty/%C5%98%C3%A1d%20pr%C3%A1vn%C3%AD%20pomoci%20OS%20SOO.pdf

Program činnosti odborů na léta 2023-2027

https://statorg.cmkos.cz/dokumenty/Program%20%C4%8Dinnosti%20OS%20SOO%20na%20roky%202023%20a%C5%BE%202027.pdf

Členové výboru ZO při ÚSTR a ABS:

Stanislava Vodičková – předsedkyně

Jan Geier – místopředseda za ABS

Markéta Doležalová – členka výboru

Petr Anev – člen výboru

e-mail: ZO.USTR-ABS@ustrcr.cz