Vztah KSČ k nekomunistickým politickým stranám v letech 1970-1989

Pozvánka na kolokvium Vztah KSČ k nekomunistickým politickým stranám v letech 1970–1989 (Praha, ÚSTR, 26.06.2014)

Kolokvium se zabývalo analýzou postupu Komunistické strany Československa vůči nekomunistickým politickým stranám v období let 1970–1989. Pozornost byla zaměřena jak na analýzu tzv. normalizačního období, na komunistickou taktiku vůči stranám v rámci Národní fronty, tak na mocenský postup Komunistické strany Československa proti politickým subjektům včetně represivních zásahů mimo rámec Národní fronty (formování a činnosti opozičního hnutí, činnost čs. exilu).

 • Termín: 26. června 2014, 09.00–14.30
 • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Praha – velká zasedací místnost (1. patro)
 • Pořadatelé: Ústav pro studium totalitních režimů, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Fotogalerie

Program

 • 8.30 – 9.00 Registrace
 • 9.00 – 9.15 Zahájení kolokvia
 • 9.20 – 10.30 I. blok: KSČ a KSS v letech 1970–1989
  • Přemysl Houda: Charakteristika normalizačního období – 70. a 80. léta v Československu
  • Tomáš Vilímek: Komunistická strana Československa a společnost
  • Zdeněk Doskočil: Vedení Komunistické strany Slovenska na počátku normalizace
 • 10.20 – 10.30 Diskuse
 • 10.30 – 10.50 Přestávka na kávu
 • 10.50 – 12.00 II. blok: Nekomunistické politické strany a jejich pozice vůči KSČ
  • Jaroslav Šebek: Československá strana lidová 1970–1989
  • Petr Duchoslav: Vznik obrodného proudu v Československé straně socialistické v druhé polovině 80. let
  • Jan Cholínský: Vývoj politického aktivismu v exilu v letech 1969–1989
 • 11.50 – 12.00 Diskuse
 • 12.00 – 13.00 Přestávka na oběd
 • 13.00 – 14.10 III. blok: Opozice a iniciativy
  • Petr Blažek: Zárodky politického stranictví v opozičním prostředí 1987–1989
  • Jaroslav Pažout: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
  • Michal Miklovič: Problematika Národní fronty v agendě XII. správy SNB
 • 14.00 – 14.10 Diskuse
 • 14.10 – 14.30 Jiří Kocian, Jan Kalous: Shrnutí a závěrečné slovo