Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava

Pozvánka na sympozium Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava (Praha, ÚSTR, 30.10.2014)

 • Termín konání: 30. října 2014
 • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3

Anotace

Vylodění spojeneckých sil v Normandii 6. června 1944 a vojenské úspěchy na východní frontě definitivně otevřely cestu k vojenské porážce nacistického Německa. V polovině roku 1944 byl ale konec války stále ještě v nedohlednu. Ještě v roce 1944 okupovalo Německo většinu kontinentální Evropy, jejíž národy byly vystaveny nacistické represivní politice. Fyzická likvidace židovského obyvatelstva Evropy pokračovala s nezmenšenou intenzitou bez ohledu na to, že strategickou iniciativu převzala již v roce 1943 protihitlerovská koalice. Třetí říše kvůli „totální válce“ nadále bezohledně využívala nuceně nasazené a vězně koncentračních táborů k otrocké práci. Mezinárodní sympozium Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava pojednávalo o událostech roku 1944 v širším kontextu jeho celkového vývoje s přihlédnutím k situaci v protektorátu. Kromě globálního pohledu na pátý rok světové války se bude věnovat úsilí čs. exilové vlády o obnovu československé státnosti v kontextu politiky velmocí. Pozornost zaměří na velká protinacistická povstání v Evropě roku 1944, zejména pak na Slovenské národní povstání. Na pozadí vojenské situace roku 1944 bude přiblíženo postavení československého zahraničního vojenského odboje. Sympozium bude také reflektovat dopad totálního nasazení na život obyvatel protektorátu a na situaci domácího protinacistického odboje. Diskuze o válečném roce 1944 by pak nebyla úplná bez připomenutí a reflexe genocidní politiky uplatňované na Židech, Romech a dalších obyvatelích okupované Evropy.

Fotogalerie

Videozáznam

I. blok – Válečný rok 1944 v širší perspektivě

II. blok – Protektorát v roce 1944

III. blok – Československý vojenský zahraniční odboj a domácí protinacistický odboj v roce 1944

IV. blok – Okupovaná Evropa. Nacistická okupační a genocidní politika 1944

Program

 • 08.30 – 09.00    Registrace účastníků
 • 09.00 – 09.15    Zahájení sympozia, úvodní slovo
 • 09.15 – 10.55   I. blok – Válečný rok 1944 v širší perspektivě

  • Milan Hauner (Madison, USA): Válečný rok 1944 v české a mezinárodní perspektivě
  • Vít Smetana (ÚSD AV ČR, Praha): Československo mezi velmocemi v roce 1944
  • Marek Syrný (Múzeum SNP, Bánská Bystrica): SNP a protinemecké povstania/prevraty v auguste 1944
  • diskuze
 • 10.55 – 11.10   Přestávka
 • 11.10 – 12.35    II. blok – Protektorát v roce 1944

  • Stanislav Kokoška (ÚSTR, Praha): Protektorát Čechy a Morava v roce 1944
  • Jan Gebhart (HÚ AV ČR, Praha): Dopady totálního válečného nasazení na život protektorátního obyvatelstva ve druhé polovině roku 1944
  • Tomáš Jakl (VHÚ, Praha): Osvobození Podkarpatské Rusi
  • diskuze
 • 12.35 – 13.30   Pauza na oběd
 • 13.30 – 14.40   III. blok – Československý vojenský zahraniční odboj a domácí protinacistický odboj v roce 1944

  • Zdenko Maršálek (ÚSD AV ČR, Praha): Československý zahraniční vojenský odboj 1944
  • Pavel Kopeček (PdF UP, Olomouc): Oživení odbojového hnutí na Moravě v průběhu roku 1944
  • diskuze
 • 14.40 – 14.55   Přestávka
 • 14.55 – 16.35   IV. blok – Okupovaná Evropa. Nacistická okupační a genocidní politika 1944

  • Pavel Zeman (ÚSTR, Praha): Okupovaná Evropa v roce 1944. Německá okupační politika a genocida evropských Židů
  • Michal Schuster (Muzeum romské kultury, Brno): Pronásledování protektorátních Romů v roce 1944
  • Jakub Diviš (FF UK, Praha): Spojenecký nálet na zbrojní továrnu závodu Gustloff Werke v koncentračním táboře Buchenwald v srpnu 1944
  • diskuze
 • 16.35   Slovo na závěr: Pavel Zeman (ÚSTR, Praha)