Válečný rok 1943 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava

Pozvánka na sympozium Válečný rok 1943 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava (Praha, ÚSTR, 3.10.2013)

 • Termín konání: čtvrtek 3. 10. 2013
 • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3

Anotace

Rok 1943 vstoupil do historie druhé světové války jako rok zásadního obratu. Na východní frontě se Rudá armáda po bitvách u Stalingradu v lednu 1943 a později u Kurska v červenci téhož roku pevně chopila strategické iniciativy. Kapitulace německých a italských jednotek v Africe v květnu 1943 otevřela západním Spojencům cestu k útoku na Sicílii a Itálii. K obratu také došlo v bitvě o Atlantik, kde se Spojeneckému námořnictvu podařilo definitivně zlomit hrozbu ze strany německého ponorkového loďstva. V jihovýchodní Asii sílila ofenziva americké armády v boji s japonskými vojenskými silami. Vojenské úsilí spojenců na západní i východní frontě podporovala i československá zahraniční armáda. Se zhoršujícím se válečným postavením nacistické Třetí říše se stupňovala její násilná okupační politika v Evropě. Reakcí na nacistický teror v jednotlivých částech Němci okupované Evropy byl rostoucí odboj. Masovým vyhlazováním evropských Židů ve vyhlazovacích táborech Sobibor, Treblinka a Osvětim-Březinka v okupovaném Polsku kulminovala protižidovská politika nacistického režimu. Zvyšující se potřeba německé válečné ekonomiky vedla k bezohlednému využívání hospodářského potenciálu okupovaných evropských zemí. Tento cíl mohl být zajištěn nejen v protektorátu Čechy a Morava jen za cenu zostřeného policejního režimu a zastrašujících represí. Sympozium Válečný rok 1943 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava zasadilo události roku 1943 do širšího kontextu německé okupační politiky v Evropě se zvláštním přihlédnutím k vývoji v protektorátu Čechy a Morava. Mimořádná pozornost byla věnována válečnému vývoji v průběhu roku 1943 a československému příspěvku k válečným aktivitám antihitlerovské koalice na východní i západní frontě. Závěrečné příspěvky sympozia pojednávaly o situaci domácího protinacistického odboje v roce 1943 na příkladu západočeského regionu, situaci odboje na Slovensku v roce 1943, dále přiblížily každodenní život malého města na okraji Třetí říše optikou aktivit městského fotografického ateliéru a seznámily se vzdělávacími aktivitami Ústavu pro studium totalitních režimů na poli protektorátní historie a protižidovské politiky.

Fotogalerie

Program

 • 08.30–09.15      registrace účastníků
 • 09.15–09.30     zahájení sympozia
 • I. blok – Okupovaná Evropa a protektorát Čechy a Morava v roce 1943

  • 09.30–09.55     Pavel Zeman (ÚSTR): Německá okupační a genocidní politika v Evropě 1943
  • 09.55–10.20     Stanislav Kokoška (ÚSTR): Rok 1943 v protektorátu Čechy a Morava
  • 10.20–10.45      Marek Syrný (Múzeum SNP): Odboj na Slovensku v roce 1943
  • 10.45–11.10     David Svoboda (ÚSTR): Válka partyzánů: rok 1943 a sovětské, ukrajinské a polské podzemí v západních oblastech SSSR
  • 11.10–11.30     diskuze
 • 11.30–11.35     přestávka
 • II. blok – Válečný rok 1943 a československý zahraniční vojenský odboj

  • 11.35–12.00     Jan Vajskebr (Památník Terezín): Rok 1943 na frontách druhé světové války
  • 12.00–12.25     Zdenko Maršálek (ÚSD AV ČR): Československá zahraniční armáda a československý zahraniční odboj v roce 1943
  • 12.25–12.50      Jan Machala (ÚSTR): Účast židovských vojáků v československé jednotce na východě v roce 1943
  • 12.50–13.10     diskuze
 • 13.10–14.100     pauza na oběd
 • III. blok – Odboj, vzdělávání, každodennost

  • 14.10–14.35     Jiří Jelen (SOA Plzeň): Situace v domácím odbojovém hnutí v roce 1943 na příkladu regionu západních Čech
  • 14.35–15.00     Jaroslav Pinkas (ÚSTR): Obrazy války
  • 15.00–15:25     Petr Hudičák (Museum Fotoateliér Seidel, Český Krumlov): Válečný rok 1943 ve Fotoateliéru Seidel. Struktura zakázek ve fotoateliéru malého města na kraji Třetí říše
  • 15.25–15.55     diskuze
 • 15.55     slovo na závěr – Pavel Zeman