Válečný rok 1942 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava

  • Termín: 4. října 2012
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3
  • Program
  • Kontaktní informace: martina.kollinerova@ustrcr.cz, +420 221 008 396
  • Jednací jazyk: čeština

Anotace:

Japonským útokem na americkou námořní základnu Pearl Harbor 7. prosince 1941 získala druhá světová válka globální rozměr. Válka se z Evropy a severní Afriky rozšířila i do Tichomoří a jihovýchodní Asie. I přes německou porážku u Moskvy na konci roku 1941 se na jaře 1942 zdálo, že státy mocností Osy ve válce zvítězí. Německá porážka u Stalingradu a spojenecká vítězství v Tichomoří, jihovýchodní Asii a v severní Africe ve druhé polovině roku 1942 ale znamenaly významný obrat ve válečném konfliktu. Se stále silnějším nacistickým terorem v okupované Evropě rostl v průběhu roku 1942 i odpor proti německé okupaci. V roce 1942 se také rozběhlo nacistické konečné řešení židovské otázky a obětí nacistického teroru se staly i další velké skupiny obyvatel. V Protektorátu zdecimoval nacistický teror domácí odboj a brutálně zasahoval i proti civilnímu obyvatelstvu. Po úspěšném atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 se Protektorát ocitl v centru světové pozornosti. Brutalita okupační moci v protektorátu Čechy a Morava šokovala civilizovaný svět a spojenecké mocnosti odvolaly svůj podpis pod mnichovskou dohodou. Represe v českých zemích dosáhly svého vrcholu. Nacistická odveta se projevila i v genocidě vůči tamějšímu židovskému obyvatelstvu. Sympozium Válečný rok 1942 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava pojednalo o událostech roku 1942 v širším kontextu, jeho celkového vývoje a zvláště s přihlédnutím k situaci v Protektorátu. Vedle politického či správního vývoje, postavení domácího odboje a podob nacistické represivní politiky v Protektorátu zaměřilo svoji pozornost i na nejvýznamnější odbojový čin československého protinacistického odboje, atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Jednotlivé příspěvky přednesené na sympoziu budou publikovány ve zvláštním sborníku.

Sympozium bylo rozděleno do následujících bloků:

  1. Válečný rok 1942 v Evropě a v Protektorátu
  2. Protektorát v roce 1942
  3. Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha

Fotogalerie


 

Pozvánka na sympozium Válečný rok 1942 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava (Praha, ÚSTR, 04.10.2012) Ústav pro studium totalitních režimů pořádá 4. října 2012 sympozium Válečný rok 1942 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava. Přihlášky na sympozium prosím zasílejte nejpozději do 7. září 2012 na adresu martina.kollinerova@ustrcr.cz. Na tuto adresu je také možné obrátit se s případnými dotazy. Přihláška musí obsahovat název příspěvku a stručnou anotaci (max. 10 řádků). Maximální délka příspěvku je 20 minut. Vybrané příspěvky budou publikovány ve sborníku.