Začátek 2. světové války a reakce českých protektorátních úřadů

Současně s vypuknutím 2. světové války došlo v Protektorátu k rozsáhlému zatýkání předem vytipovaných osob gestapem. Zároveň se v prvních dnech války aktivizuje zahraniční odboj. V Polsku se začíná z čs. dobrovolníků vytvářet Český a Slovenský legion a v Anglii Edvard Beneš oslovuje dopisem Nevilla Chamberlaina. Aby Německo dále udrželo zdání legitimity protektorátu Čechy a Morava, nutí protektorátní vládu k vydání prohlášení, ve kterém by se od těchto aktivit distancovala. Pod tímto tlakem a výměnou za slib, že bude část právě zatčených propuštěna, vláda ono prohlášení vydává.

Záznam z jednání mezi Emilem Háchou a říšským protektorem von Neurathem ohledně zaujmutí stanoviska protektorátní vlády k telegramu Edvarda Beneše Chamberlainovi. (1/4)Německý záznam o vysílání polského rozhlasu ze 4. září 1939, ve kterém polský prezident oznámil výnos o utvoření československých legií, a dopis Edvarda Beneše britskému premiérovi Chamberlainovi ze stejného dne. (1/2)Vládní prohlášení ze 7. září 1939, v němž se vláda distancovala od aktivit formujícího se zahraničního odboje.

Emila Háchu přivedly do prezidentského úřadu až dějinné události. Prezidentství pojímal spíše jako službu a oběť. Časem se ovšem dostával čím dál více do bezvýchodného soukolí: na jedné straně okupační nacistické moci, na straně druhé pak nepochopení a odsuzování, byť ne vždy zaslouženého, vlastním národem. Tento úděl se podepisoval na jeho zdraví a natrvalo ho vřadil mezi tragické osobnosti českých dějin.