Hitlerovo polské tažení očima německé oficiální propagandy

Následující fotografie pocházejí z alba Grossdeutschland im Weltgeschehen. Tagesbildberichte 1939 z dílny říšského ministerstva lidové osvěty a propagandy, které se nachází ve fondech ABS. Jedná se o málo známé snímky Hitlerova osobního fotografa Heinricha Hoffmanna, na kterých je zachyceno dění roku 1939 z německého pohledu. Album je členěno na jednotlivé měsíce, každá fotografie je opatřena popiskem a každý měsíc je shrnut v komentáři. V předmluvě vydavatel Ernst Braeckow uvádí, že díky formátu, kdy si čtenář album sám průběžně doplňuje novými obrázky, toto dílo každého vtáhne do bezprostředního dění v Evropě. Celé album pak má dokumentovat „vzestup Německa a porodní bolesti nové Evropy“. Ve svém celku se jedná o velmi cenné a vzácné dílo. Do našeho výběru jsou zařazeny fotografie ze září 1939, které vznikly v průběhu polského tažení.