Studentská konference Vysokoškoláci o totalitě

Vysokoškoláci o totalitě (2011)

Pozvánka na studentskou konferenci „Vysokoškoláci o totalitě“ Dne 20. října 2011 proběhl v prostorách ÚSTR druhý ročník studentské konference Vysokoškoláci o totalitě. Na konferenci bylo představeno celkem dvanáct diplomových prací s tematikou dějin totalitních režimů. Vítězi studentské soutěže se stali:

 1. Lukáš Kopecký ( František Machník, život agrárního politika a ministra národní obrany)
 2. Zdeněk Homola (Skupina BOZ 38. případ Třetího odboje na Jižní Moravě?)
 3. Lenka Habrnálová (Rekonstrukce plánů na vojenský převrat s důrazem na roli škpt. Karla Martínka)

Diplomové práce i jejich prezentaci hodnotila porota ve složení: Jaroslav Rokoský, Petr Blažek, Stanislava Vodičková, Libor Svoboda a Tomáš Bursík. Závěrečné slovo pronesl ředitel ÚSTR Daniel Herman. Diplomové práce budou zařazeny do sborníku, který vydá Ústav pro studium totalitních režimů.

Fotogalerie


 

Vysokoškoláci o totalitě (2009)

Pozvánka na studentskou konferenci k soutěži „Vysokoškoláci o totalitě“ (ÚSTR, 27.3.2009) Dne 27. března 2009 se na Ústavu pro studium totalitních režimů uskutečnila studentská konference k soutěži Vysokoškoláci o totalitě. Vysokoškoláci na konferenci prezentovali své diplomové práce s tématikou dějin totalitních režimů. Vítězem soutěže se stal Jiří Urban s diplomovou prací na téma: Násilná kolektivizace královéhradeckého venkova. Vítěz získal hodnotné publikace, které vydal Ústav pro studium totalitních režimů. Ostatní účastníci si z konference odnesli několik publikací a informačních brožur ústavu.

Fotogalerie

Harmonogram konference

 • 10.00-10.15 Úvodní slovo náměstka Ústavu pro studium totalitních režimů Miroslava Lehkého
 • 10.15-10.30 Úvodní slovo komise
 • 10.30-10.50 Jaroslav Král: Dějiny obce Zlaté Koruny 1918-1945
 • 10.50-11.10 Tomáš Hradecký: Město Děčín v letech 1945-1948 – pohled na dějiny okresního města na rozhraní dvou totalit
 • 11.10-11.30 Jiří Urban: Kolektivizace na Novopacku: příkladný „kulacký“ proces a životní zápolení s jeho důsledky
 • 11.30-11.50 Jana Šťástková: Selský stav na Rokycansku v době kolektivizace zemědělství a socializace vesnice
 • 11.50-12.30 Polední pauza-oběd
 • 12.30-12.50 Libor Bílek: Akce „Včela“. Vyšetřování údajné protistátní skupiny na Uherskobrodsku v roce 1951
 • 12.50-13.10 Kateřina Joklová: Politický proces Emil Weiland a spol.
 • 13.10-13.30 Markéta Chalupová: Odbojová skupina bratří Mašínů a její reflexe v dobovém československém a německém tisku
 • 13.30-13.50 Jakub Hodboď: Politické aspekty poúnorového československého exilu v Kanadě
 • 13.50-14.10 Tomáš Hubálek: Reflexe Pražského jara v okrese Ústí nad Orlicí