Rok 1953 v Československu

Pozvánka na mezinárodní konferenci Rok 1953 v Československu (České Budějovice, 17.–18.04.2013)

Ve dnech 17. – 18. dubna 2013 se v Českých Budějovicích uskutečnila konference Rok 1953 v Československu. Organizujícími institucemi byl Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Státní okresní archiv v Českých Budějovicích. Z Call for Papers byly vygenerovány příspěvky, které naprosto tematicky obsáhly veškeré dění v roce 1953. Příspěvky byly rozděleny do celkem osmi bloků, přičemž drtivá většina z nich probíhala paralelně ve dvou přednáškových sálech. Celkem 42 přednášejících odprezentovalo své referáty ke klíčovým tématům roku 1953 jako např. peněžní reforma, úmrtí Klementa Gottwalda či kolektivizace. Prostor byl však poskytnut i příspěvkům z regionální historie či z pole kultury, vědy a sportu. Samozřejmě nebyla opomenuta témata jako jsou silové složky státu, pracovní tábory a vězeňství, církev či fungování KSČ. Příspěvky z konference Rok 1953 v Československu budou vydány ve formě sborníku.

Fotogalerie

Slavnostní zahájení konference v zahradě českobudějovického archivu (České Budějovice, 17.–18.04.2013)

Ohlasy v médiích

Informace pro autory příspěvků:

Deadline pro odevzdání textů je 31. 5. 2013. Své příspěvky prosím zasílejte v rozsahu 15-20 normostran na adresu eva.kubatova@ustrcr.cz. Lze přikládat i fotografie v dostatečné (tzn. tiskové) kvalitě. Citační normu naleznete na zde. K redakčnímu čtení přijímáme i kvalitní příspěvky, které nebyly na konferenci předneseny.

Program

Středa 17. dubna 2013

 • 09.00 – 10.00 Registrace
 • 10.00 – 11.00 Úvodní slovo zástupce krajského úřadu Jihočeského kraje a organizátorů konference
 • 11.00 – 12.30 Blok 1: Silové složky státu
  • Kamil Nedvědický (Ministerstvo vnitra ČR): Třídní justice a „dělnická třída“
  • Jan Kalous (ÚSTR): Rok 1953 v životě ministerstva vnitra
  • Jerguš Sivoš (ÚSTR): Reorganizácia bezpečnosti v roku 1953
  • Libor Svoboda (ÚSTR): StB v Jižních Čechách v roce 1953
  • Pavel Žáček (ÚSTR): Vznik První správy ministerstva vnitra
  • Diskuse 15 minut
 • 12.30 – 13.45 Oběd (v přilehlých restauracích, hrazeno individuálně)
 • 13.45 – 14.45 Blok 2A: Kolektivizace
  • Vladimír Varinský (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, FHV): Rok 1953 – vyvrcholenie krízového vývoja v poľnohospodárstve na Slovensku
  • Lucia Šulejová (HÚ SAV): Rozpad JRD v Prešovskom kraji v roku 1953 ako prejav odporu roľníkov voči kolektivizácii
  • Pavla Štorková (Univerzita Pardubice, FF): Zmapování propagačně agitační kampaně pro podporu kolektivizace
  • Diskuse 15 minut
 • 13.45 – 14.45 Blok 2B: Pracovní tábory a vězeňství
  • Ondřej Hladík (Kabinet dokumentace a historie VS ČR): Rok 1953 jako vrchol sovětizace vězeňství
  • Alena Švepešová: Pracovní tábory a rok 1953
  • Jaroslav Rokoský (ÚSTR a UJEP): Amnestie 1953
  • Diskuse 15 minut
 • 14.45 – 15.15 Coffeebreak
 • 15.15 – 16.45 Blok 3A: Církev / Úmrtí Klementa Gottwalda
  • Marek Šmíd (HÚ FF JU): Pius XII. a poválečné Československo
  • Petr Bednařík (ÚSD AV ČR): Činnost židovských náboženských obcí na počátku 50. let
  • Martin Jindra (ÚSTR): Rok 1953 jako jedno z přelomových období v církevní politice v komunistickém Československu
  • Denisa Nečasová (HÚ FF MU): „Bude žít věčně“. Smrt Klementa Gottwalda v konceptu politického náboženství
  • Luděk Vacín (Freie Universität Berlin): „Zdrceni krutou ranou“ versus „Zaplať pán Bůh, že už je po něm“: reakce veřejnosti na úmrtí Klementa Gottwalda
  • Diskuse 15 minut
 • 15.15 – 16.45 Blok 3B: Kultura, věda a sport
  • Dagmar Blümlová (HÚ FF JU): Aby z dítěte vyrůstal socialistický člověk. Nad produkcí Státního nakladatelství dětské knihy v roce 1953
  • Jiří Křesťan (Národní archiv): „Rok smrti“ očima Zdeňka Nejedlého. Pohled zevnitř
  • Marek Krejčí (Center for Slavic Art Studies): Rok 1953 ve výtvarném umění
  • Jiří Jindra (ÚSD AV ČR): ČSAV v roce 1953
  • Alena Švepešová: Hokej v Československu 1953
  • Diskuse 15 minut
 • 16.45 – 17.15 Coffeebreak
 • 17.15 – 18.30 Blok 4: Různorodá témata
  • Prokop Tomek (VHÚ): Letákové operace Svobodné Evropy
  • Laděna Plucarová, Jan Mach (SOA Třeboň): Rok 1953 a prameny ve Státním oblastním archivu v Třeboni
  • Miroslav Sabol (HÚ SAV): Slovenské hospodárstvo po prvej päťročnici
  • Josef Halla: Nedohrané Mistrovství světa v ledním hokeji 1953 aneb Jak politika a politici zasahovali do sportu
  • Diskuse 15 minut
 • od 20.00 Raut

Čtvrtek 18. dubna 2013

 • 09.00 – 11.30 Blok 5A: KSČ a peněžní reforma
  • Jiří Pernes (ÚSD AV ČR): Komunistická strana Československa v roce 1953
  • Milan Bárta (ÚSTR): Vedení KSČ a bezpečnostní problematika
  • Jakub Šlouf (Státní oblastní archiv Praha): Jaké byly meze „komunistické“ moci? Rozvrat lokálního stranického a bezpečnostního aparátu v průběhu plzeňských demonstrací 1. června 1953
  • Dalibor Státník (SOkA Mělník): Revoluční odborové hnutí (ROH) v roce 1953
  • Ondřej Kolář: Pokus o vysvětlení primárních ideologických důvodů československé měnové reformy roku 1953
  • Drahomír Jančík (FF UK): Měnová reforma roku 1953 jako nástroj sociální změny
  • Jakub Rákosník (Univerzita J.A. Komenského; FF UK): Měnová reforma a důchodové zabezpečení
  • Pavel Novák (Zemědělské muzeum): Měnová reforma na Kutnohorsku
  • Petr Blažek (ÚSTR): Demonstrace ve Vimperku jako reakce na měnovou reformu v roce 1953
  • Diskuse 15 minut
 • 09.00 – 11.30 Blok 5B: Regionální historie
  • Irena Krčilová (Moravský zemský archiv Brno): Praxe u trestních komisí okresních národních výborů na Pelhřimovsku
  • Jiří Petráš (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích): Kaleidoskop českobudějovických událostí
  • Lenka Kaloušová (FF UK): Krize režimu v kontrastu s akcí „K“ na Lounsku
  • Veronika Halamová (Univerzita Hradec Králové, PedF): Život malého města na pozadí událostí roku 1953 očima pamětníků
  • Jan Jirák (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech): Kulturní dění v Klatovech v roce 1953
  • Markéta Doležalová (ÚSTR): Benešovsko roku 1953, regionální pohled
  • Jiří Cukr (SOkA České Budějovice): Rok 1953 v zápisech obecních kronik z Českobudějovicka
  • Josef Blüml (HÚ FF JU): Koloděje nad Lužnicí 1953 (Jeden rok života jihočeské obce)
  • Helena Nosková (ÚSD AV ČR): Region v pohraničí a rok 1953
  • Diskuse 15 minut
 • 11.30 – 12.00 Slavnostní zakončení