Přednáška profesora Marka Kramera Zánik sovětského bloku

Pozvánka na přednášku profesora Marka Kramera Zánik sovětského bloku (Praha, ÚSTR, 23.01.2013)

  • Termín: 23. leden 2013
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů
  • Přednáška proběhla v anglickém jazyce se simultánním tlumočením do češtiny

Zánik sovětského bloku

Přednáška poskytla přehled o pádu komunismu ve Střední a Východní Evropě v roce 1989. Události tohoto roku vyplynuly částečně z rozsáhlých změn v sovětské politice, částečně kvůli odvážným akcím jednotlivců a skupin ve Východní Evropě a částečně ztrátou vůle představitelů východoevropského komunismu, kteří ke své hrůze zjistili, že by jim Sovětský svaz již nepřišel na pomoc s vojenskou silou. Rychle se zlepšující vztah mezi Východem a Západem byl důležitým pozadím pro tento proces a dával sovětským představitelům důvěru, že západní vlády se nebudou snažit podněcovat antisovětské vzpoury či využívat změn ve Východní Evropě proti SSSR. Kromě toho přispěl k příznivému výsledku podzimu 1989 i prvek náhody, a to zejména v případě pádu Berlínské zdi, který byl výsledkem plánovaných i nahodilých událostí.

Mark Kramer je ředitelem studijního programu Studená válka na Harvardově univerzitě a spolupracovník Davis Centra pro ruská a euroasijská studia. Učí na Harvardově, Yaleově a Brownově univerzitě. Profesor Kramer je autorem knih Krize v Československu, 1968: Pražské jaro a sovětská invaze; Voják a stát v Polsku: vojensko-civilní vztahy a institucionální změny po pádu komunismu, Kolaps Sovětského svazu a dalších (pozn.: knihy byly publikovány v anglickém znění).

Fotogalerie

Video záznam

Ohlasy v médiích