Mezinárodní sympozium „Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji“

Logo sympozia „Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji“

Dne 6. října 2011 proběhlo v prostorách ÚSTR úspěšně mezinárodní sympozium Válečný rok 1941 v československém zahraničním a domácím odboji, kterého se aktivně zúčastnili historici ze čtyř evropských zemí. Moderátory byli: Jan Machala, Slavomír Michálek a Ladislav Kudrna. Úvodním slovem zahájil sympozium Válečný rok 1941 ředitel ÚSTR Daniel Herman.

Fotogalerie

Anotace

Třetí válečný rok stojí poněkud ve stínu předchozích i následných válečných událostí. Avšak právě v roce 1941 došlo jak na půdě Velké Británie, tak v okupovaných českých zemích k událostem, které na dlouhou dobu ovlivnily průběh a výsledek československého odbojového hnutí, stejně jako politický a sociální vývoj československé poválečné společnosti. Pokud máme stručně pojednat o tomto časovém období, respektive nastínit alespoň některé z jeho klíčových událostí, nemůžeme opomenout následující zlomové okamžiky československých novodobých dějin. Začátkem května 1941 vznikla nejmladší československá stíhací peruť v rámci královského letectva. Československá zahraniční vláda se 18. července dočkala definitivního uznání nejen ze strany Velké Británie, ale i Sovětského svazu. Komunisté v protektorátu se po vstupu Sovětského svazu do války připojili k „benešovskému“ odboji. Slovenská armáda se zúčastnila tažení na východní frontě po boku wehrmachtu. V září vydala vláda Slovenské republiky židovský kodex. Na půdě Sovětského svazu začalo vytváření československých vojenských jednotek. Do okupované Prahy dorazil 27. září zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. V polovině října došlo k  nasazení 11. československého praporu – Východního u Tobruku. V témže měsíci byl vypraven první transport židovského obyvatelstva z Prahy do ghetta v Lodži. Pod nátlakem okupačních orgánů vydala 23. ledna 1941 protektorátní vláda nařízení o nucených pracích mužů ve věku od 18 do 50 let. Rok 1941 jakoby symbolicky uzavírá 29. prosinec, kdy byly nad protektorátem vysazeny skupiny Silver A, Silver B a Anthropoid. Předeslané události nabízejí množství zajímavých příspěvků na chystaném sympoziu, přičemž je zřejmé, že na mnohé z nich máme dnes odlišný pohled, který byl umožněn objevem nových archivních materiálů či svědectví a také celkovou koncepcí spolupráce historické obce v rámci Evropské unie.

Tematické okruhy sympozia:

 1. Československý zahraniční odboj
 2. Nucené pracovní nasazení
 3. Represe okupačních orgánů
 4. Domácí rezistence

Program

 • 8.30–9.00 registrace
 • 9.00– 9.30 zahájení sympozia – uvítání (ředitel USTR Daniel Herman)
 • 9.30–11.30 I.blok: Československý zahraniční odboj

  • moderátor: Jan Machala
  • Pavel Kreisinger: Rok 1941 v čs. vojenském zpravodajství. Personální krize v Moravcově zpravodajské „jedenáctce“
  • Ladislav Kudrna: Čechoslováci na „okrajových” bojištích druhé světové války
  • Slavomír Michálek: Československý zahraničný odboj v USA v roku 1941
  • Kamil Nedvědický: Vstup SSSR do války proti Německu jako rozhodující předpoklad vítězství státoprávní koncepce E. Beneše
  • Milan Sovilj: Českoslovenští důstojníci v Jugoslávii během německého útoku dubna 1941
 • 11.30–12.00 debata
 • 12.00–13.00 oběd
 • 13.00–14.30 II.blok: Domácí rezistence

  • moderátor: Slavomír Michálek
  • Dita Jelínková: Mikuláš Bubna z Litic a jeho role v protektorátní politice
  • Karolína Stegurová: Odbojová činnost profesora Vladimíra Krajiny se zaměřením na rok 1941
  • Stanislava Vodičková: Postoj české katolické církve k nacistické okupaci se zaměřením na rok 1941
 • 14.00–14.30 debata
 • 14.30–15.00 přestávka na kávu
 • 15.00–16.50 III.blok: Nucené pracovní nasazení / Represe okupačních orgánů

  • moderátor: Ladislav Kudrna
  • Alfons Adam: 1941 – rok konsolidace a přípravy na velkou válku. Vývoj nuceného pracovního nasazení v Sudetech a v protektorátu Čechy a Morava ve srovnáních
  • Pavel Kopeček: Odbojová organizace Lvice
  • Jan Machala: Vyostřování protektorátní protižidovské politiky v roce 1941
  • Pavel Zeman: Rok 1941 – kvalitativní skok v procesu nacistické genocidy
 • 16.20–16.50 debata
 • 16.50–17.10 závěrečné slovo (Ladislav Kudrna, Jan Kalous)
 • 17.10–18.30 občerstvení