Mezinárodní konference „Hlasy svobody- západní provokace? 60 let rádia Svobodná Evropa v Mnichově a Praze“

Conference: Voices of Freedom – Western Interference? 60 Years of Radio Free Europe in Munich and Prague

Logo konference „Hlasy svobody- západní provokace?“ U příležitosti šedesátého výročí existence Rádia Svobodná Evropa pořádají Collegium Carolinum a České centrum Mnichov ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů ve dnech 28.–30. dubna 2011 mezinárodní konferenci o historickém působení a vlivu tohoto vysílače. Přednášející z USA, střední a východní Evropy, Německa a Skandinávie představí nejnovější výsledky svých bádání k aktivitám Rádia Svobodná Evropa a k významu a recepci stanice v nadnárodním kontextu.