Velehrad vás volá! Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru

PozvánkaÚstav pro studium totalitních režimů připravil 11.–12. června 2015 konferenci a výstavu s názvem VELEHRAD VÁS VOLÁ! Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru.

Helsinská konference prosadila v roce 1975 zásadu lidských práv nejen do diplomatické agendy. V následujícím desetiletí se ukázalo, že stejně důležitý pro změny v Evropě byl i „helsinský proces“ vedený zdola. Součástí tohoto procesu se stalo také probuzení církví ve středoevropském regionu. Duchovní i laici, především ti působící neveřejně (skrytá církev), začali formulovat stále důraznější požadavky na dodržování náboženských a občanských svobod. Výrazným mezníkem tohoto dění se stala poutní slavnost na Velehradě v červenci 1985, kdy se zde shromáždil velký počet věřících z Československa i sousedních zemí. Původně plánovaná mírová slavnost se změnila v demonstraci za náboženské a občanské svobody. Cílem dvoudenní konference s mottem „Velehrad vás volá!“ bylo připomenout význam této události a podělit se o výsledky historického bádání v oblasti hledání souvislostí mezi idejemi helsinské konference a stoupající rezistencí církví ve středoevropském prostoru v 80. letech 20. století. Konferenci doprovázela výstava na stejné téma.

Fotogalerie

Videzáznam

Zahájení a úvodní proslovy

I. panel – Od Helsinek po Velehrad 1985

II. panel – Křesťané v zápase za svobodu vyznání

III. panel – Snahy o návrat církví do veřejného života

IV. panel – Spolupráce s církví v zahraničí, Velehrad 1985 a konfrontace Spolupráce s církví v zahraničí, Velehrad 1985 a konfrontace duchovních i věřících s komunistickým režimem

V. panel – Spolupráce s církví v zahraničí, iniciativy za lidská práva

Unikátní videozáznam z Velehradu 1985, který pořídil Ondrej Krajňák, dnes předseda správní rady slovenského Ústavu paměti národa

Dokument z velehradské pouti komentovaný p. Krajňákem a promítaný též zčásti na ČT v rámci zpráv z regionů dne 12. 6. 2015, sestříhal Jakub Daníček ze skupiny orální historie ÚSTR:

 • video: Ondrej Krajňák
 • audio: Luboš Holoubek
 • fotografie: Alexandr Urban
 • střih: Jakub Daníček, ÚSTR

 • Místo konání a termíny:

  • Mezinárodní konference: Velehrad, 11. – 12. června 2015, Sál kardinála T. Špidlíka, Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, U Lípy 302
  • Výstava: kaple Cyrilka na Velehradě, 10. června – 31. srpna 2015
 • Hlavní partneři konference: Centrum Aletti Velehrad-Roma v Olomouci, Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav pamäti národa v Bratislavě.
 • Mediální partneři: Česká redakce Rádia Vatikán, Katolický týdeník, Radio Proglas, Televize NOE
 • Čestnou záštitu nad konferencí přijali: Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský; Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci; Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
 • Účastníci konference: kardinál Joachim Meisner, Kolín nad Rýnem (čestný host); Adolf Hampel, německý historik, teolog a propagátor dialogu mezi Východem a Západem ; Petruška Šustrová, česká novinářka a překladatelka a další
 • Registrace: kamila.kozichova@ustrcr.cz
 • Informace pro média: