Mezinárodní mezioborová konference Škola vs. paměť? Konflikt, identita, soužití (střední Evropa)

www.schoolxmemory.eu

Mezi školní výukou dějepisu a pamětí na úrovni rodiny, sociální skupiny či komunity vzniká ve středoevropských zemích potenciální napětí. Paměť jako koncept popisující pluralitu vztahování se k minulosti se prosadil jak v humanitních, tak sociálních vědách. Paměť v mnoha ohledech nahrazuje nebo doplňuje tradiční historické narativy. Konference se soustřeďuje na paměť z didaktické perspektivy. Jaká úskalí s sebou nese zapojení paměťové vrstvy do tradičních školních výkladových rámců? Jakým způsobem vrstva paměti vzniká, jaké jsou její zdroje? Jakou roli ve vytváření historického vědomí hraje rodinná paměť? Kde vznikají a kde naopak zanikají třecí plochy rodinného vzpomínání a dějepisného vyprávění? A jak se tato paměť projevuje přinejmenším ve školní výuce? Konference je financována z grantového programu Evropa pro občany.


Doprovodný program konference Škola vs. paměť?

Doprovodný program konference Škola vs. paměť? Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta UK zve pedagogy, studenty a další zájemce na doprovodný program konference Škola vs. paměť .

Workshopy:

  • Fotografie v didaktice dějepisu, čtvrtek 25. 9., FF UK Praha, 17:00 – 20:00
  • Wikipedie, pátek 3. 10., FF UK Praha, 13:00 – 16:00
  • Stopy paměti, sobota 4. 10., Ústí nad Labem, 10:00 – 19:00
  • Dokumentární film, pátek 17. 10., FF UK Praha, 9:00 – 13:00

Pozvánka na čtení a diskuzi Vzpomínání v současných českých románech (Praha, Krásný ztráty, 05.10.2014 od 17 hodin)

Kultura:

  • Vzpomínání v současných českých románech. Čtení a diskuze, neděle 5. 10., Krásný ztráty (velký salón), Náprstkova 10, Praha 1, od 17:00 V posledních letech se objevila řada románů, které zdůrazňují téma paměti a vzpomínání. Mnohé z nich se dočkaly i mimořádného čtenářského ohlasu či získaly literární ceny. Texty Radky Denemarkové, Jiřího Hájíčka či Kateřiny Tučkové se věnují minulosti, nejsou však typickými představiteli žánru historického románu. V rámci večera se zaměříme na to, jak tyto romány ukazují minulost a jakou roli v nich hraje trauma a paměť. Vystoupí Radka Denemarková, Kateřina Tučková a Jiří Hájíček, moderuje Kamil Činátl (ÚSTR, FF UK).