Kolektivizace v Československu (2012)

Ilustrační foto

Ve dnech 25.–26. dubna 2012 proběhla v prostorách Jindřichohradeckého muzea mezinárodní konference Kolektivizace v Československu. Konference byla pořádaná ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů, Okresního muzea v Jindřichově Hradci a s podporou partnerské organizace Společnosti Antonína Švehly. Záštitu nad konferencí převzal ministr zemědělství České republiky, pan Petr Bendl, a hejtman Jihočeského kraje, pan Jiří Zimola. Konferenci zahájil Ing. Vladimír Dobiáš z ministerstva zemědělství, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman a ředitel Muzea Jindřichohradecka Jaroslav Pikal. V rámci jednotlivých panelů situovaných do dvou sálů, byla probírána především tato tři nadstavbová témata:

  • Situace v československém zemědělství v letech 1945–1948 (konfiskace zemědělského majetku, změny vlastnických vztahů k zemědělské půdě s důrazem na území bývalých Sudet, revize pozemkové reformy, Hradecký program, přídělový systém a další)
  • Kolektivizace zemědělství v letech 1949–1960 (vznik JZD a státních statků, vývoj hospodaření zemědělských podniků, odpor proti kolektivizaci)
  • Perzekuce selského stavu v letech 1949–1960 (akce „K“, procesy s tzv. vesnickými boháči a další formy represe)
  • Termín: 25.–26. dubna 2012
  • Místo: Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo náměstí 19/1, Jindřichův Hradec
  • Jednací jazyk: čeština