Filmová propaganda

  • Termín: 6. prosince 2016
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3 (mapa)
  • Abstrakty příspěvků prosíme zaslat do 30. října 2016 na adresu: filmadejiny@seznam.cz
  • Call for Abstracts (pdf, 84kB)

Tematické okruhy

Konference si klade za cíl „zmapovat“ oblasti (možnosti) výzkumu filmové propagandy u nás.

  1. Teorie a metodologie: jak zkoumat filmovou propagandu?
  2. Rozbory ideového (ideologického) obsahu filmových reprezentací. V čem a jak se (ne)lišila „nejdůležitější“ propaganda nacistická a komunistická ve 30.–40. letech 20. století, východní a západní (hollywoodská) v době studené války?
  3. Jak „továrny“ na výrobu propagandy fungovaly a jak se jejich produkty osvědčovaly v praxi? (Fungování a proměny kulturní politiky, výrobních a distribučních praktik, recepce, cenzury a institucí kinematografie.) Lze takto přispět k diskusi o charakteru (specifičnosti) totalitních politických systémů?
  4. Čím se vyznačuje a jak funguje současná filmová (audiovizuální) propaganda? V rámci konference se uskuteční diskuse na téma Propaganda dnes.