Československo v letech 1963-1967

Pozvánka na konferenci Československo v letech 1963–1967 (České Budějovice, budova Státního okresního archivu, 20.–21. května 2015)

  • Termín: 20.–21. května 2015 (středa, čtvrtek)
  • Místo konání: České Budějovice, budova Státního okresního archivu, Rudolfovská 40.
  • Organizátoři: Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Státní okresní archiv v Českých Budějovicích
  • Program
  • Koordinátorka konference: Kamila Kožichová, e-mail: kamila.kozichova@ustrcr.cz.

V uplynulých dvou letech byla v rámci tematických konferencí zmapována léta 1953–1962 v celé jejich šíři. Pokračování ohraničené právě lety 1963–1967 jistě přinese mnoho nových zajímavých příspěvků z oblasti společenské, kulturní, politické, hospodářské, sportovní či církevní. V této souvislosti s vás dovolujeme upozornit i na dva sborníky, které byly výstupem z konferencí (Osm let po válce: Rok 1953 v Československu vyšel v roce 2014, sborník z loňské konference Československo 1954–1962 vyšel v květnu 2015).

Videozáznam první dne konference středa 20. května 2015:

Úvodní slovo zástupce Krajského úřadu Jihočeského kraje a organizátorů konference

Blok 1A: Kultura a Blok 1B: Společnost

Blok 2A: Regiony a Blok 2B: Církev

Blok 2A: Regiony

Blok 2B: Církev

Blok 3A: Politika a mezinárodní vztahy

Blok 3B: Politika a mezinárodní vztahy

Videozáznam druhého dne konference čtvrtek 21. května 2015

Blok 4A: Kultura

Blok 4B, 1. část: Politika a mezínárodní vztahy

Blok 4B 2. část: Politika a mezínárodní vztahy

Blok 5A: Průmysl

Blok 5B: Průmysl

Slavnostní zakončení