Mezinárodní konference 90 let českého a slovenského komunismu

Logo konference „90 let českého a slovenského komunismu Ve dnech 3.–5. listopadu 2011 proběhla v Praze mezinárodní konference s názvem 90 let českého a slovenského komunismu, kterou připravil Ústav pro studium totalitních režimů společně s Ústavem pro soudobé dějiny. Partnery konference se staly Historický ústav slovenskej Akademie ved, Archiv bezpečnostních složek a jako mediální partner Český rozhlas. Záštitu nad konferencí přijali předsedkyně vlády Slovenské republiky Iveta Radičová, předseda vlády České republiky Petr Nečas a předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš. Konference byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 3. listopadu 2011 v budově Českého rozhlasu v Praze ministrem obrany ČR Alexandrem Vondrou, generálním ředitelem Českého rozhlasu Peterem Duhanem, ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů Danielem Hermanem, předsedou Akademie věd ČR Jiřím Drahošem a ředitelem Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd Oldřichem Tůmou. Průvodcem večera byl redaktor Českého rozhlasu Robert Tamchyna. Po zahájení následoval první diskusní blok věnovaný fenoménu komunismu ve 20. století. Mezinárodní konference pak pokračovala 4. a 5. listopadu 2011 v prostorách Lichtenštejnského paláce, kde během dvou dní zaznělo více než čtyřicet odborných příspěvků rozdělených do dalších čtyř tematických bloků (KSČ a její proměny do roku 1945, Konflikty v komunistické straně a proměny komunistické ideologie, KSČ jako strana moci 1945–1989 a Československý komunismus v mezinárodních souvislostech), které nahlížely na 90 let českého a slovenského komunismu nejen z čistě historické, ale také z politologické, náboženské či kulturologické perspektivy.
 • Fotogalerie
 • Termín: 3.-5. listopadu 2011
 • Místo:

  • 3. listopadu 2011 – Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2
  • 4.–5. listopadu 2011 – Úřad vlády České republiky, Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 4
 • Jednací jazyk: čeština, slovenština
 • Pozvánka
 • Program
 • Kontaktní informace: martina.kollinerova@ustrcr.cz nebo telefonu: +420 221 008 396

Fotogalerie

Zahájení konference (čtvrtek 3. listopadu 2011, Český rozhlas)

1. blok: Fenomén komunismu ve 20. století, komunismus po roce 1990 (kulatý stůl, čtvrtek 3. listopadu 2011, Český rozhlas)

2. blok: KSČ a její proměny do roku 1945 (pátek 4. listopadu 2011, Lichtenštejnský palác, 1. sál)

 • Moderátor: Vítězslav Sommer (ÚSTR)
 • Jakub Rákosník (FF UK)
 • Libor Svoboda (ÚSTR
 • Jan Lomíček (FF UK)
 • Stanislav Kokoška (ÚSD)
 • Moderátor: Jakub Rákosník (FF UK)
 • Róbert Arpáš (HIÚ SAV)
 • Miroslav Sabol (HIÚ SAV)
 • Rudolf Vévoda (ÚSTR)
 • David Kovařík (ÚSD)

3. blok: KSČ jako strana moci 1945—1989 (pátek 4. listopadu 2011, Lichtenštejnský palác, 2. sál)

 • Moderátor: Vojtěch Ripka (ÚSTR)
 • Jan Kalous (ÚSTR)
 • Petr Cajthaml (Ústav dějin Univerzity Karlovy)
 • Kateřina Lozoviuková (Technická univerzita v Liberci)
 • Marie Černá (ÚSD)
 • Moderátor: Jan Kalous (ÚSTR)
 • Milan Bárta (ÚSTR)
 • Pavel Žáček (ÚSTR)
 • František Hanzlík (Univerzita obrany)
 • Jiří Bašta (PedF UK)
 • Moderátor: Miroslav Londák (HIÚ SAV)
 • Jan Pešek (HIÚ SAV)
 • Branislav Kinčok (ÚPN)
 • Zdeněk Doskočil (ÚSD)
 • Jiří Hoppe (ÚSD)
 • Moderátor: Libor Svoboda (ÚSTR)
 • Stanislav Sikora (HIÚ SAV)
 • Miroslav Londák (HIÚ SAV)
 • Jaroslav Pažout (ÚSD)
 • Norbert Kmeť (ÚPV SAV)

4. blok: Konflikty v komunistické straně a proměny komunistické ideologie (pátek 4. listopadu 2011, Lichtenštejnský palác, 1. sál)

 • Moderátor: Jiří Kocian (ÚSD)
 • Antonín Kostlán – Doubravka Olšáková (ÚSD)
 • Adam Hudek (HIÚ SAV)
 • Petr Šámal (ÚČL AV)
 • Vítězslav Sommer (ÚSTR)
 • Moderátor: Jiří Pernes (ÚSD – ÚSTR)
 • Ondřej Matějka (ÚSD)
 • Jaroslav Šebek (HIÚ AV)
 • Jan Mervart (Univerzita Hradec Králové)
 • Milan Zemko (HIÚ SAV)
 • Vojtěch Ripka (ÚSTR)

5. blok: Československý komunismus v mezinárodních souvislostech (sobota 5. listopadu 2011, Lichtenštejnský palác, 1. sál)

 • Moderátor: Oldřich Tůma (ÚSD)
 • Juraj Benko (HIÚ SAV)
 • Václav Veber (Univerzita Pardubice)
 • Jiří Pernes (ÚSD – ÚSTR)
 • Moderátor: Oldřich Tůma (ÚSD)
 • Ondřej Vojtěchovský (FF UK)
 • Jan Adamec (FF UK)
 • Jitka Vondrová (ÚSD)

6. blok: Československý komunismus a národní otázka (sobota 5. listopadu 2011, Lichtenštejnský palác, 2. sál)

 • Moderátor: Vítězslav Sommer (ÚSTR)
 • Jiří Křesťan (Národní archiv)
 • Jan Rychlík (FF UK)
 • Tomáš Vilímek (ÚSD)

Zhodnocení výsledků konference a její zakončení (sobota 5. listopadu 2011, Lichtenštejnský palác, 1. sál)