Publikace vydané v roce 2008 Ústavem pro studium totalitních režimů

Praha 3. února 2009

– Ústav pro studium totalitních režimů vydal v prvním roce svého fungování deset publikací (včetně anglické mutace knihy Oběti okupace) a čtyři čísla revue Paměť a dějiny. Vydání dalších titulů je připraveno v první polovině letošního roku.

Co vyšlo:

 • 4 x Paměť a dějiny. Revue Ústavu pro studium totalitních režimů Vyšla všechna čtyři plánovaná čísla (duben, srpen, listopad, prosinec 08)
 • BÁRTA, Milan − CVRČEK, Lukáš − SOMMER, Vítězslav – KOŠICKÝ, Patrik: Oběti okupace Vydáno: Srpen 2008, listopad 2008 (dotisk)
 • BLAŽEK, Petr: Živá pochodeň na Stadionu desetiletí. Protest Ryszarda Siwce proti okupaci Československa v roce 1968 Vydáno: Srpen 2008
 • TOMEK, Prokop: Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli Vydáno: Listopad 2008
 • KUDRNA, Ladislav: Jeden ze zapomenutých mužů. Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. československé bombardovací perutě, jako průvodce „krátkým“ 20. stoletím Vydáno: Prosinec 2008
 • FORMÁNKOVÁ, Pavlína – KOURA, Petr: Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň doprovázející proces s Miladou Horákovou. Studie a edice dokumentů Vydáno: Prosinec 2008
 • VANĚK, Pavel: Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech 1951–1955 Vydáno: Prosinec 2008
 • BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAREŠ, Jakub: Jan Palach ´69 Společné vydání s FF UK. Vydáno: Leden 2009

Publikace vydané nad rámec plánu činnosti na rok 2008

 • PÁVOVÁ, Jana: Demagog ve službách strany. Portrét komunistického politika a ideologa Václava Kopeckého Vydáno: Prosinec 2008
 • KOL. AUTORŮ: Sborník ze sympozia o Mnichovu 1938 Vydáno: Prosinec 2008
 • BÁRTA, Milan − CVRČEK, Lukáš − SOMMER, Vítězslav – KOŠICKÝ, Patrik: Oběti okupace – Překlad do angličtiny Vydáno: Prosinec 2008 / leden 2009

Jiří Reichl tiskový mluvčí ÚSTR gsm: +420 – 725 787 524 email: press@ustrcr.cz