18. SRPNA


● 1990: † Josef Zvěřina

římskokatolický kněz, teolog, filozof, publicista, politický vězeň a disident

foto ABS (Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy: arch. č. V-691 MV)

Josef Zvěřina se narodil 3. května 1913 v Stříteži u Třebíče. Po maturitě na pražském Arcibiskupském gymnáziu studoval filozofii a teologii v Římě a tam byl rovněž v roce 1937 vysvěcen na kněze. Po návratu do vlasti byl kaplanem v různých farnostech, nejdéle u sv. Mikuláše v Praze. V době okupace přednášel teologii na nově zřízeném pražském biskupském učilišti. Pro své postoje byl v roce 1942 na řadu měsíců internován v Zásmukách u Prahy. Po osvobození působil na znovuotevřené Teologické fakultě UK v Praze. V roce 1948 byl na UK promován doktorem teologie. Po únoru 1948 bylo jen otázkou času, kdy bude zatčen. Léta 1950–1952 strávil ještě při výkonu prezenční vojenské služby u jednotek PTP, ale 24. ledna 1952 ho už StB zatkla a byl souzen v rámci procesu se skupinou Bárta Josef a spol. Soud ho odsoudil pro trestné činy velezrady a vyzvědačství k 22 letům těžkého žaláře, konfiskaci veškerého majetku a odnětí občanských práv po dobu 10 let. Prošel mnoha pracovními tábory i těžkými věznicemi, ale ve svých náboženských aktivitách neustával ani za mřížemi. Podmínečně ho propustili až 26. listopadu 1965. Poté zastával několik dělnických profesí, věnoval se psaní a „podzemní“ pastoraci. Na konci 60. let se začal opět aktivně zapojovat do veřejného i náboženského dění, ale brzy zažil vůči sobě další perzekuce. V roce 1974 mu byl odebrán i státní souhlas. Nadále však neúnavně organizoval neoficiální kroužky zájemců o teologii, přednášel, psal, vyučoval. Byl mezi prvními signatáři Charty 77, spoluzaložil samizdatové Teologické texty a byl blízkým spolupracovníkem kardinála Františka Tomáška. V těchto četných aktivitách vytrvával i přes neustávající „pozornost“ ze strany StB až do listopadu 1989. Josef Zvěřina zemřel náhle 18. srpna 1990 při koupání v moři. V prosinci 1990 byl plně rehabilitován, v roce 1991 jej prezident republiky dekoroval in memoriam Řádem T. G. Masaryka.

Související: