28. ŘÍJNA


● 1946:  ⃰  Čeněk Růžička

romský aktivista, iniciátor památníku obětem romského holocaustu v Letech u Písku

foto Paměť národa /-Lukáš Žentel

Čeněk Růžička se přibližně od roku 1997 soustavně věnoval připomínání romského holocaustu a bojoval za likvidaci vepřína na místě bývalého koncentračního tábora v Letech u Písku a následné vybudování pietního místa zde. Narodil se 28. října 1946 v Liberci do starého romského rodu, usazeného v českých zemích několik staletí. Oba jeho rodiče byli v letech 1942-1943 internováni v táboře v Letech u Písku, matku deportovali do Osvětimi, otec skončil v koncentračním táboře Dora. Po válce žila rodina kočovným životem až do jeho úředního zákazu na konci 50. let. Poté se usadila v Hořicích. Čeněk Růžička se po základní škole vyučil v oboru kamenictví, absolvoval půlroční studium na sochařské škole a poté působil v kamenolomu v Ostroměři až do roku 1989. V roce 1997 ho německý novinář Marcus Pape seznámil s informacemi o romském holocaustu na našem území a od té chvíle začal k tomu vyhledávat veškeré informace. Již v roce 1998 založil občanské sdružení pro odškodnění romského holocaustu, byl předsedou jeho Výboru, věnoval se naplno přednáškové a výstavní činnosti s touto tematikou. V prosinci 2017 mu byla udělena cena A. G. Masarykové od velvyslance USA za neúnavnou podporu obětem romského holocaustu a za jeho dlouholetý boj za vybudování důstojného památníku na místě koncentračního tábora v Letech u Písku. V roce 2019 obdržel Cenu Ústavu pro studium totalitních režimů za svobodu, demokracii a lidská práva. Zemřel náhle na selhání srdce 9. prosince 2022 ve věku 76 let.

související: