1. PROSINCE

● 1949: † Štěpán Hovorka

čs. voják, účastník protinacistického a protikomunistického odboje, zastřelen komunisty

foto rodinný archiv příbuzných / PA

Narodil se 6. března 1898 v Pečkách. Po 1. světové válce bojoval v maďarsko-československé válce a svůj další život zasvětil armádě. Za druhé světové války se připojil ke druhému odboji. Byl členem brněnské skupiny kapitána Mědílka z Brna a 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky. Podílel se též na osvobození Zlína. Po únorovém puči v roce 1948 se Štěpán Hovorka zapojil také do do protikomunistického odboje. Napojil se na zpravodajského kurýra Štěpána Gavendu, vybudoval několik mrtvých schránek a dokázal obstarat i finanční podporu a několik zbraní s náboji. Po odhalení skupiny se skrýval, ale 1. prosince 1949 padl do léčky Státní bezpečnosti a v nastalé přestřelce byl zabit. Pochován byl do neoznačeného hrobu na pečeckém hřbitově, ostatky se podařilo najít až v roce 2022. Ve stejném roce byla na rodinný dům Štěpána Hovorky ve Zlíně umístěna tabulka Poslední adresy.

Koordinátorkou projektu Poslední adresa v České republice je:

Edita Jiráková, email: edita.jirakova@ustrcr.cz

Související: