12. LISTOPADU

● 1929:  ⃰  Jaroslav Šedivý

diplomat, spisovatel, historik a politický vězeň

foto archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR

Jaroslav Šedivý se narodil 12. listopadu 1929 v Praze. V roce 1952 vystudoval historii a slavistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v roce 1961 získal doktorát. Pro svou činnost v roce 1968 a během sovětské invaze byl propuštěn z Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii, vyloučen z komunistické strany a od srpna 1970 šest měsíců vězněn a obviněn z podvracení republiky. Poté pracoval v různých profesích, mj. jako lesní dělník, řidič a dlouhá léta jako čistič oken. V tomto období také napsal dvě historické knihy pod jmény dvou svých přátel. Krátce před listopadem 1989 začal pracovat v Prognostickém ústavu Akademie věd. Po revoluci přešel v prosinci 1989 na ministerstvo zahraničí jako poradce ministra Jiřího Dienstbiera. Během tohoto působení se významně zasloužil o odsun sovětských vojsk z Československa. V další profesní kariéře se stal velvyslancem ve Francii, Belgii, Lucembursku a ve Švýcarsku. V Bruselu se věnoval jednání o vstupu ČR do Severoatlantické aliance. V letech 1997 až 1998 byl ministrem zahraničních věcí. Jaroslav Šedivý byl nositelem vysokých francouzských vyznamenání – Řádu čestné legie a Národního řádu za zásluhy. Prezident Václav Klaus mu udělil medaili Za zásluhy. Řadu let předsedal Společnosti Jana Masaryka, přednášel mezinárodní politiku a diplomacii na Filozofické fakultě UK. Byl rovněž autorem řady knih, v roce 2012 vydal rozsáhlé paměti nazvané Mé putování zmateným stoletím. Zemřel jako třiadevadesátiletý 27. ledna 2023.