11. LEDNA


● 1988: Lidové noviny

vyšlo 1. číslo samizdatového časopisu Charty 77

repro archiv

U příležitosti 10. výročí založení Charty 77 vyšel v lednu 1987 dokument Slovo ke spoluobčanům. Po jeho vydání se objevila myšlenka vydávat časopis, který by nebyl známý pouze v prostředí disentu, ale pronikl by i mezi ostatní obyvatele Československa. Jiří Ruml navrhl obnovení Lidových novin. Po dvou 24stránkových nultých vydáních vyšlo první řádné číslo samizdatových Lidových novin 11. ledna 1988. Tisklo se na tajném místě v Praze, v první vlně asi v počtu 100 ks, které se pak rozvezly na další místa po republice (Brno, Ostrava), kde pokračoval dotisk. Každé číslo Lidových novin vznikalo v základním nákladu přibližně 300-350 kusů. Podle odhadů StB se jich ale po Československu šířilo až deset tisíc. Distribuční síť nejprve tvořili zejména signatáři Charty 77, ale postupem času se jednotlivá vydání šířila naprosto spontánně a každý, kdo měl možnost kopírovat, je rozšiřoval dál. Redaktoři LN byli ovšem ze strany státní moci různě perzekvováni, oba šéfredaktory zatkla v říjnu 1989 i Státní bezpečnost. Společenské změny ale byly již natolik v pohybu, že se nedaly zastavit. Po sametové revoluci se ze samizdatových Lidových novin stal deník, který vychází dodnes. V současné době vlastní Lidové noviny kontroverzní miliardář Andrej Babiš.