30. KVĚTNA


● 1913:  ⃰  Jan Buchal

policista, účastník protikomunistického odboje, popraven komunisty

foto Archiv bezpečnostních složek, sbírka Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy (V), arch. č. V-3379 OV, arch. č. V-6301 MV

Jan Buchal se narodil 30. května 1913 v Litavě u Tišnova. Vyučil se automechanikem. V roce 1938 nastoupil jako řidič k četnictvu, kde sloužil až do roku 1947. Byl oblíben jako pečlivý policista, za války ve svém zařazení pomáhal i zatčeným politickým vězňům. Ve Sboru národní bezpečnosti vydržel do roku 1947, kdy byl ze zdravotních důvodů a po nátlaku místních komunistů nucen odejít. Od roku 1946 byl členem Československé strany národně socialistické. Převzetí moci komunisty v roce 1948 Buchala radikalizovalo. Aktivně se zapojil do protikomunistického odboje na Ostravsku, konkrétně do odbojové skupiny Viléma Václíka, která však už byla infiltrována Státní bezpečností. Uvažoval o odchodu do zahraničí, ale nesehnal potřebného převaděče. V říjnu 1949 byl zatčen a následně se stal „figurkou“ v konspiračních hrách Státní bezpečnosti. Byl „přičleněn“ do procesu s Miladou Horákovou jako důkaz, že skupina připravovala ozbrojené akce na Ostravsku. Jan Buchal byl v politickém monstrprocesu odsouzen k trestu smrti, jeho žádost o milost byla zamítnuta a dne 27. června 1950 v 5.30 hodin byl ve věznici Pankrác v Praze popraven. Před smrtí zvolal: „Ať žije svobodné Masarykovo a Benešovo Československo.“ Buchalovo tělo bylo zpopelněno, ale navzdory přání rodiny o její vydání, byla urna několik let uskladněna ve Strašnickém krematoriu, poté ve věznici na Pankráci a v roce 1965 uložena do hromadného hrobu na motolském hřbitově. Jan Buchal byl plně rehabilitován po roce 1989. V roce 1993 mu bylo za jeho účast v protikomunistickém odboji uděleno in memoriam čestné občanství města Ostravy.