25. KVĚTNA


● 1993: † Metoděj Cyril Metelka

novinář, účastník protinacistického a protikomunistického odboje, politický vězeň

foto archiv rodiny Metelkových

Metoděj Cyril Metelka se narodil 22. ledna 1906 v Tříči nedaleko Vysokého nad Jizerou do rolnické rodiny. To do určité míry předurčilo i profesní zaměření jeho novinářské kariéry. Na začátku spolupracoval s týdeníkem Hlas našeho venkova v Jičíně, postupně se pak podílel na vydávání Týdeníku horských okresů či časopisu Krkonošský obzor. V Praze působil jako redaktor Zemědělských družstevních listů, Družstevních novin a Věstníku kampeliček a záložen. Po nacistické okupaci českých zemí hmotně podporoval rodiny krajanů vězněných z politických důvodů, podílel se na vydávání a kolportáži ilegálního časopisu V boj, vznikajícího kolem lidí Husova sboru v Praze na Vinohradech, jehož byl i on členem. Následně, až do září 1944, se podílel na protinacistických letácích. Aktivně se zapojil i do květnového povstání v Praze. Po válce vstoupil do Československé strany národně socialistické, což pro něho po únoru 1948 znamenalo pronásledování, šikanu a nakonec i vězení. Metoděj Cyril Metelka jako redaktor Zemědělských družstevních novin byl vyhozen z práce už 26. února 1948, s okamžitou platností byl rovněž zbaven členství ve Svazu českých novinářů. Na přelomu března a dubna 1948 začal se spolupracovníky vydávat protikomunistické letáky, které nazval Svobodný národ. Do svého zatčení stačil vydat pět čísel a podařilo se mu je rozdistribuovat až na Slovensko. Jako první v nich používal termín 3. odboj. Nicméně v květnu 1948 byl Metelka zatčen a postaven do čela organizované skupiny souzené v prosinci 1948 jako Metelka a spol. Za zločin přípravy úkladů o republiku byl Metoděj Cyril Metelka odsouzen k devíti rokům odnětí svobody a ztrátě občanských práv na 10 let. Pro své přímé postoje to neměl ve vězení lehké, dostal se z něj až v červenci 1954. Po propuštění pracoval ve stavebnictví, do veřejného života se vrátil ve druhé polovině šedesátých let, kdy se silně angažoval v K 231. Vyvolal rovněž rehabilitační řízení svého procesu, ale spravedlnosti nedosáhl. Plně rehabilitován byl až v roce 1990. V dobách normalizace byl pod dohledem Státní bezpečnosti až do roku 1982, kdy byl z evidence vyřazen vzhledem k vysokému věku. Počátkem 90. let se u Metoděje Cyrila Metelky začaly projevovat zdravotní potíže, prodělal mozkovou mrtvici. Zemřel 25. května 1993 ve věku 87 let.

Související: