11. KVĚTNA


● 2013: † Zdeněk Škarvada

československý voják, letec RAF a brigádní generál

foto archiv Post Bellum

Zdeněk Škarvada se narodil 8. listopadu 1917 v Olešnici u Blanska. V říjnu 1935 nastoupil na Vojenské letecké učiliště v Prostějově, které o dva roky úspěšně absolvoval. Působil u prvorepublikového letectva, po německé okupaci Československa odešel do Polska. Účastnil se obrany Polska, poté odešel přes Sovětský svaz do Velké Británie. Létal jako noční letec, po selhání letounu upadl do německého zajetí. Prošel hned několika zajateckými tábory v Evropě, přežil nakonec i pochod smrti o délce 1000 km. Po válce se vrátil do armády, ale po únorovém převratu byl roku 1950 přeřazen do zálohy a degradován. Pracoval ve stavebnictví a v dolech. Roku 1965 byl částečně rehabilitován, v roce 1972 odešel do důchodu, stále však pracoval a na odpočinek odešel až v roce 1990. V roce 2000 byl Zdeněk Škarvada dekretem prezidenta republiky jmenován brigádním generálem. Je nositelem celé řady dalších českých a britských vyznamenání. Jeho zážitky se staly předlohou filmu Tmavomodrý svět a knihy Josefa Havla Nikdy se nevzdávat. Zemřel 11. května 2013.


● 1939:  ⃰  Pavel Vošický

akademický malíř, politický vězeň a emigrant

foto archiv Petra Blažka

Pavel Vošický se narodil 11. května 1939 v Praze. V roce 1958 ukončil střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově, obor umělecké kovářství a zámečnictví. Patřil od mladí mezi odpůrce komunistického režimu. Když ve vojenské uniformě navštívil knihovnu Britského velvyslanectví, začala se o něj intenzivně zajímat Státní bezpečnost. Nasadila na něho své agenty-provokatéry, na základě čehož jej následně uvěznila a v roce 1959 odsoudila na 18 měsíců nepodmíněně za trestný čin pobuřování proti republice, ohrožení bojového ducha, hanobení spojeneckého státu a za útok proti skupinám obyvatelů, respektive urážky mezi vojáky. Díky amnestii prezidenta byl v roce 1960 z vězení propuštěn a vojenskou službu dosloužil u PTP. V roce 1969 úspěšně ukončil Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor kresleného a loutkového filmu. Ze země následně emigroval, v roce 1976 získal občanství Spojených států amerických. Později byl uměleckým ředitelem kampaně prezidentského kandidáta Jimmy Cartera. Od roku 1995 žil opět v Praze. V roce 2021 vydal autobiografickou knihu Tak kde jsou ti Američani? Zemřel ve věku 83 let 18. července 2022.

Související: