5. BŘEZNA

● 1942: † Methoděj Kubáň

generál duchovní Msgre, český katolický duchovní, přednosta čs. armádní duchovní správy 1935-39

foto wikipedia.org / volné dílo

f

f

● 1910:  ⃰  Bohumil Zelenka

čs. voják, plukovník, důstojník přidělený v Londýně exilovému ministru Janu Masarykovi, politický vězeň

● 1909:  ⃰  pater František Štverák

český římskokatolický kněz, účastník protinacistického a protikomunistického odboje, politický vězeň

foto archiv Paměť národa

f

f

Související:

● 1883:  ⃰  Jaroslav Fajfr

divizní generál, čs. voják, účastník protinacistického odboje, politický vězeň

foto archiv Historický ústav AV ČR

Divizní generál Ing. Jaroslav Fajfr (1883-1974) byl za všeobecné mobilizace na podzim 1938 velitel letectva Hlavního velitelství. Za protektorátu se podílel na organizaci odchodu letců do zahraničí a podpoře jejich rodin. V květnovém povstání 1945 byl velitelem leteckých sil. Po únoru 1948 byl režimem perzekuován a na základě vykonstruovaného obvinění z vyzvědačství byl v letech 1949–1954 vězněn, poté amnestován. Do konce života ctil legionářské tradice.