4. BŘEZNA

● 1902:  ⃰  Josef Gonic

pplk. Generálního štábu, čs. voják, účastník 2. a 3. odboje, popraven komunisty

foto Vojenský historický ústav

f

f