Archiv příspěvků autoraAnna Macourková

V Moskvě jsme uctili památku pětice Čechoslováků popravených v SSSR

V neděli 3. června jsme v rámci projektu Poslední adresa uctili památku pětice Čechoslováků popravených v období Velkého teroru v letech 1937-1938 v SSSR. Svou pamětní tabulku v místech posledního bydliště mají učitelka tance Gertruda Arosevová, rozená Freundová, automechanik Konstantin Mašek, úředník Vladislav Petras, dělník Ignát Petruk a architekt Antonín Urban.

V Moskvě jsme uctili památku pětice Čechoslováků popravených v SSSR

Umístili jsme dvě pamětní plakety popraveným obětem komunistického režimu

Dvě nové pamětní tabulky ode dneška připomínají oběti komunistického režimu v Československu. V rámci projektu Poslední adresa přibyla plaketa na dům v Bubenské ulici 7 v Praze 7, kde žil pražský radní a právník Jaroslav Borkovec, popravený 5. listopadu 1949, a další pak na dům v ulici U vysočanského pivovaru 10, v němž naposledy žil vrchní strážmistr Karel Strmiska, popravený 8. srpna 1952.

Umístili jsme dvě pamětní plakety popraveným obětem komunistického režimu

XII. ročník festivalu Mene Tekel

V Praze se od 24. února do 4. března 2018 uskuteční již XII. ročník festivalu proti totalitě, zlu a násilí Mene Tekel. Partnerem festivalu, jehož letošním tématem je odkaz osobností čs. armády, je stejně jako v minulých letech Ústav pro studium totalitních režimů. Podívejte se, jaké akce festival pro letošní ročník nabízí.

XII. ročník festivalu Mene Tekel

Zahájili jsme českou verzi projektu Poslední adresa

Označit dům, v němž naposledy bydlel člověk, který zemřel vinou komunistických represí – to je smyslem unikátního projektu Poslední adresa, jehož českou verzi spustil ÚSTR na Den politických vězňů – v úterý 27. června 2017. Mezi prvními objekty, jejichž majitelé souhlasili s umístěním pamětní tabulky, je rezidence švédského velvyslanectví v Praze na Hradčanech. Dříve tu bydlel student Veleslav Wahl, jehož komunisté popravili v roce 1950.

Zahájili jsme českou verzi projektu Poslední adresa

Soutěž EUSTORY v České republice již podesáté

V úterý 18. dubna 2017 bylo v zasedací síni radnice Prahy 3 oceněno deset nejlepších prací 10. ročníku evropské historické soutěže pro studenty středních škol – EUSTORY. Téma jubilejního ročníku znělo „Místo, osobnost či událost, které utvářely historii“. Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnili zástupci partnerských organizací – Zdeněk Hazdra, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Petr Pánek ze spolku PANT a Vojtech Čelko z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.  Přítomné pozdravila starostka Městské části Praha 3 Vladislava Hujová. Ceny pak předal držitel Českého lva herec Ondřej Malý. Záštitu nad soutěží EUSTORY převzalo MŠMT.

Soutěž EUSTORY v České republice již podesáté

Konference Československo v letech 1972–1977

Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Státní okresní archiv v Českých Budějovicích vyhlašují Call for Abstracts na vědeckou konferenci Československo v letech 1972–1977, která se uskuteční v budově Státního okresního archivu v Českých Budějovicích, Rudolfovská 40, ve dnech 17.–18. května 2017. Přihlášky spolu s abstrakty příspěvků zasílejte prostřednictvím registračního formuláře do 15. března 2017.

Konference Československo v letech 1972–1977

Přednáška Křesťansko-konzervativní politika a publicistika v českém odboji

Srdečně vás zveme na přednášku PhDr. Jana Cholínského Křesťansko-konzervativní politika a publicistika v českém zahraničním protikomunistickém odboji 1948–1968, která se uskuteční ve čtvrtek 26. ledna 2017 od 17 hodin v budově ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3. Tématem je politická a publicistická činnost českých křesťanských demokratů v zahraničí v období 1948–1968 v rámci protikomunistického odboje a v kontextu studené války: Simeona Ghelfanda, Josefa Kalvody a Radko Kleina-Jánského.

Přednáška Křesťansko-konzervativní politika a publicistika v českém odboji

Vernisáž výstavy o Chartě 77

Ústav pro studium totalitních režimů, Archiv bezpečnostních složek a Národní divadlo zvou na slavnostní vernisáž výstavy Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77, která se uskuteční v pátek 6. ledna 2017 od 11 hodin na náměstí Václava Havla (piazzeta Národního divadla). -am-

Vernisáž výstavy o Chartě 77

Přednáška Československo a Varšavská smlouva

Jaký byl vztah Československa vůči Varšavské smlouvě a jak tato Moskvou ovládaná aliance ovlivňovala procesy odehrávající se v tzv. východním bloku? Přijďte si poslechnout přednášku historika Matěje Bílého Československo a Varšavská smlouva, která proběhne ve čtvrtek 12. ledna 2017 od 17 hodin v Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.

Přednáška Československo a Varšavská smlouva