Umístili jsme dvě pamětní plakety popraveným obětem komunistického režimu

Dvě nové pamětní tabulky ode dneška připomínají oběti komunistického režimu v Československu. V rámci projektu Poslední adresa přibyla plaketa na dům v Bubenské ulici 7 v Praze 7, kde žil pražský radní a právník Jaroslav Borkovec, popravený 5. listopadu 1949, a další pak na dům v ulici U vysočanského pivovaru 10, v němž naposledy žil vrchní strážmistr Karel Strmiska, popravený 8. srpna 1952.

Jaroslav Borkovec se za války zapojil do protinacistického odboje a byl vězněn tři roky za velezradu. Osudným se mu stal komunistický režim, který jej v rámci rozsáhlé akce Anton spolu s mnoha dalšími obvinil z protistátní činnosti směřující k provedení státního převratu. Ilegální organizace chystající převrat skutečně existovala, ale údaje o její činnosti máme převážně z vyšetřovacích spisů, o rozsahu organizace a její práci jsou tedy informace zkreslené, neboť vyšetřovaní byli podrobeni brutálním výslechům. Jaroslav Borkovec měl v rámci skupiny působit jako politický poradce. (Více o případu Jaroslava Borkovce naleznete zde)

Odbojová činnost Karla Strmisky spočívala v pomoci při organizování tajné finanční sbírky na pomoc rodinám politických vězňů. V září 1951 byl zatčen a podroben surovým výslechům, při kterých byl přinucen podepsat vykonstruovaná a předem připravená přiznání. Důvodem byla údajná příprava státního převratu. Strmiska byl popraven v srpnu 1952. (Více o případu Karla Strmisky naleznete zde)

O osudech obou popravených mužů na místech jejich posledního bydliště pohovořili historici Prokop Tomek a Petr Mallota, kteří se jejich případy zabývali. Odhalení tabulky Jaroslava Borkovce se zúčastnili také poslanec a starosta Prahy 7 Jan Čižinský, senátor za Prahu 7 Václav Hampl a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra. Odhalení tabulky Karlu Strmiskovi se zúčastnili Strmiskova dcera a syn, kteří se poprvé od osudných událostí v roce 1952 setkali s Janem Králem, majitelem domu a přímým pamětníkem událostí, jehož rodina byla v důsledku známosti se Strmiskou taktéž perzekvována.

Projekt Poslední adresa je původně ruskou občanskou iniciativou, která od roku 2014 připomíná oběti sovětského represívního systému, které zemřely v důsledku represí komunistického režimu – byly popraveny či zemřely ve věznicích a táborech. Na místo jejich posledního bydliště je instalována kovová pamětní cedulka.

V loňském roce byl projekt rozšířen do České republiky, kde ho podporuje Ústav pro studium totalitních režimů, organizace Gulag.cz, sdružení Političtí vězni.cz a Memorial Česká republika. Iniciovat umístění tabulky může kdokoliv – příbuzní, obyvatelé domu nebo studenti, kteří se osudy perzekvovaných zabývají v hodinách historie. O umístění tabulky je možné požádat prostřednictví webové stránky www.posledniadresa.cz.

Ohlasy v médiích

Další dvě plakety obětí komunismu odhaleny v Praze – 10. května 2018, Týden.cz

Projekt Poslední adresa: V Praze byly odhaleny další dvě plaketky připomínající oběti komunismu – 10. května 2018, Info.cz

Další oběť komunismu byla uctěna – 10. května 2018, PrahaTV.eu

V Praze uchovávají památku na oběti komunistického režimu – 16. května 2018, Radio Svoboda

Fotogalerie