XII. ročník festivalu Mene Tekel

V Praze se od 24. února do 4. března 2018 uskuteční již XII. ročník festivalu proti totalitě, zlu a násilí Mene Tekel. Partnerem festivalu, jehož letošním tématem je odkaz osobností čs. armády, je stejně jako v minulých letech Ústav pro studium totalitních režimů. Podívejte se, jaké akce festival pro letošní ročník nabízí.

Pondělí 26. února 2018, 13 hod., Ambit kláštera Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1

Vernisáž výstavy T.G.M. Mýty a skutečnost, kterou připravilo Muzeum T. G. M. Rakovník, p.o., ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a za podpory Středočeského kraje. Unikátní výstava zachycuje, jak byl Tomáš Garrigue Masaryk vnímán v různých etapách novodobých dějin. Snaží se představit osobnost T. G. Masaryka jako konsensuální ikonu české společnosti a poukázat na skutečnost, jak různé interpretace a dezinterpretace T. G. Masaryka v průběhu 20. století ovlivnily a stále ovlivňují pohledy na jeho osobnost a jeho odkaz. Výstava bude v ambitu k vidění do 8. března

Prezentace knižních titulů reflektujících téma festivalu

Promítání filmů

Podrobný program festivalu naleznete zde.